Formació

La realitat que s’imposa cada vegada més en la gestió organitzacional exigeix l’adquisició de coneixements especialitzats i diversos. La Coordinadora, amatent a donar resposta a aquestes necessitats, organitza cursos, seminaris i jornades dirigits per professionals qualificats i adreçats de manera preferent als càrrecs amb responsabilitats en la gestió de les fundacions associades (amb avantatges econòmics) i del sector fundacional en general.

Els cursos, els seminaris, les jornades i els tallers són l’eina bàsica per poder actualitzar coneixements i facilitar una gestió innovadora als membres de les fundacions associades.

Cursos: formació en grups reduïts adreçada als professionals del món fundacional

Jornades: actes monogràfics d’aprofundiment sobre aspectes d’actualitat i sobre qüestions que afecten el funcionament i l’organització diària de les fundacions.

Amb motiu de la nova situació que ha generat la COVID-19, la Coordinadora està treballant en una proposta formativa que suposarà un canvi important respecte a la formació que hem estat fent fins ara de forma presencial.

No només significarà un repte pel que fa als aspectes tecnològics del que suposa fer formació en línia, sinó que busquem donar un salt qualitatiu en els aspectes pedagògics dels cursos que oferirem; tant pel què fa a dinamització de les sessions com a l’hora de fer cursos més pràctics i col·laboratius.