A2: Aprèn i Aplica

Nova Formació de la Coordinadora

El 2020 quedarà gravat a la memòria com un any de replantejament sobre el que estàvem fent i, especialment, sobre com ho estàvem fent. L’inici de la pandèmia (COVID-19) ha fet accelerar canvis sobre la manera de treballar, d’organitzar-nos, de relacionar-nos i de formar-nos, que comporten de mode irreversible la implementació de sistemes que combinen la presencialitat amb el món virtual o on line. Aquests fets han portat al servei de formació de la CCF a veure l’oportunitat de fer un salt qualitatiu per impulsar una de les activitats més ben valorades per part dels nostres socis.

Hem repensat el model de formació de la CCF amb l’objectiu d’aprofitar els aspectes tecno-pedagògics de la formació no presencial i donar resposta a molts dels reptes que ja ens plantejàvem abans de forma recurrent: com arribar a més fundacions, fer cursos al territori, donar cabuda a més persones dins un espai limitat, impartir cursos en streaming, oferir cursos en horari de vespre o cap de setmana, respondre a la demanda de fer exercicis pràctics, etc. En definitiva: aquest salt ens permet ampliar el portfoli d’activitats de formació i afegir valor al model tradicional.

A continuació us podeu descarregar el CATÀLEG de cursos previstos de setembre a desembre del 2021

Properament podreu fer-ne l'inscripció!