Formació

La realitat que s’imposa cada vegada més en la gestió organitzacional exigeix l’adquisició de coneixements especialitzats i diversos. La Coordinadora, amatent a donar resposta a aquestes necessitats, organitza cursos, seminaris i jornades dirigits per professionals qualificats i adreçats de manera preferent als càrrecs amb responsabilitats en la gestió de les fundacions associades (amb avantatges econòmics) i del sector fundacional en general.

Els cursos, els seminaris, les jornades i els tallers són l’eina bàsica per poder actualitzar coneixements i facilitar una gestió innovadora als membres de les fundacions associades.

Cursos: formació en grups reduïts adreçada als professionals del món fundacional

Jornades: actes monogràfics d’aprofundiment sobre aspectes d’actualitat i sobre qüestions que afecten el funcionament i l’organització diària de les fundacions.

Hem aturat la formació presencial amb motiu de la COVID-19

Ens retrobem a la tardor amb noves propostes