Coneix l'Observatori

​Dades per explorar, conèixer i connectar amb l’univers fundacional i la filantropia

2.000 fundacions actives

87.950 treballadors/es

42.629 voluntaris/es

5.075 milions €/any d’ingressos per a activitats

El món de les fundacions en xifres

Fundacions per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre
de persones treballadores

Evolució del nombre
de persones voluntàries

                              Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de

Treballem en xarxa