La Coordinadora al dia

La Coordinadora al dia és el butlletí mensual que la Coordinadora Catalana de Fundacions envia a totes les fundacions associades. Informem de tots els actes, cursos i novetats de la nostra entitat i que poden ser d’interès per als socis a través d’una lectura ràpida i àgil.