Acte de constitució de la Comissió de Salut

17 de juny de 2019

El President de la CCF dona la benvinguda a tots els membres de la Comissió i dona per constituïda formalment la Comissió de les Fundacions de Salut de la CCF amb data d’avui.

El Manel Valls, serà l’enllaç amb la Junta Directiva, és el Vicepresident segon. És important perquè hi hagi una comunicació fluida que un membre de cada Comissió formi part de la Junta Directiva de la CCF.

Informació

17 de juny de 2019
Lloc:
Tipus: