V Jornada de Fundacions de Tecnologia i Recerca: “Aprofitem el talent català a l’estranger”

16 de febrer de 2021

Els investigadors i investigadores formats a Catalunya i que actualment treballen en universitats i centres d’investigació estrangers poden oferir un punt de vista idoni per conèixer quines carències i virtuts té el sistema d’investigació del nostre país. Per tant, poden posar sobre la taula del grup Catalunya 2022 quins elements cal canviar per millorar-lo. Aquesta ha estat la motivació de la Comissió de Tecnologia i Recerca per organitzar aquesta jornada.

Els quatre catalans que han participat en la jornada —ara instal·lats ara als Estats Units, el Canadà i el Regne Unit— a més de detectar quins són els frens més rellevants de la investigació catalana, han posat sobre la taula propostes de millora per afavorir la potenciació del talent jove i del talent femení o com afavorir el diàleg i la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, entre d’altres.

Ponents de la Jornada: 

  • Pere-A. Fàbregas. President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
  • Salvador Macip, Investigador i professor de la Universitat de Leicester (Regne Unit)
  • Alícia Adserà, Investigadora i professora de la Universitat de Princeton (Estats Units)
  • Pelayo García, Investigador i professor de la Universitat de Toronto (Canadà)
  • Anna Barata, Investigadora a Moffitt Cancer Center (Estats Units)
  • Montserrat Vendrell, Sòcia d’Alta Life Sciences i membre del Grup de treball Catalunya 2022

Moderació:

  • Maria Targa, Gerent Fundació IPHES i membre de la Comissió de les Fundacions de Tecnologia i Recerca la CCF

 

Vídeo de la Jornada

1:28         Pere-A. Fàbregas. Presentació
10:36       Salvador Macip. Universitat de Leicester (Regne Unit)
26:15       Alícia Adserà. Universitat de Princeton (Estats Units)
41:04       Pelayo García. Universitat de Toronto (Canadà)
55:43       Anna Barata. Moffitt Cancer Center (Estats Units)
1:08:26    Montserrat Vendrell. Alta Life Sciences i Grup Catalunya 2022

Informació

16 de febrer de 2021
15-16.30h
Lloc: CCF Virtual
Tipus: Jornada Recerca