2a. Sessió Àgora educativa a La Pedrera: “Son un fracassat del sistema educatiu: Abandonament, alternatives i oportunitats””

16 de novembre

El passat 16 de novembre a les 18h es va celebrar la 1a. sessió de l’Àgora educativa a l’emblemàtic edifici de La Pedrera.

Vam comptar amb la participació de l’Aina Tarabini, la Begonya Guasch i el Jordi Vilaseca.  També vam comptar amb testimoni de dos joves.

El nostre sistema educatiu ofereix diferents itineraris en l’educació postobligatòria, cadascun amb unes característiques diferents i tots amb una mateixa finalitat: oferir oportunitats.

Tot i que encara actualment els estudis del Batxillerat són els més valorats per una part àmplia de la població, cal fer una tasca d’informació de tota l’oferta educativa, dels seus propòsits i dels seus continguts, ja que qualsevol opció és igualment vàlida.

Cal, doncs, valorar socialment tots els itineraris de què disposa el nostre sistema educatiu i analitzar perquè hi ha alumnat que en queda fora un cop acabada l’educació obligatòria. En aquest sentit es van abordar les raons, les alternatives i les trajectòries des de les evidències per compartir models d’oportunitat com ho són l’escola Joviat i El Llindar.

Aquesta segona sessió va comptar amb la participació de 68 persones.

 

Informació

16 de novembre
18.00h
Lloc: La Pedrera
Tipus: Àgora Educativa a La Pedrera