FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA

Nom:
FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
Adreça:
Av. de l'Estadi, 60 (Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch)
Codi postal:
08038
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 426 06 60
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social • Cultura • Educació
Número de registre:
705
Data de registre:
1993-07-13
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Núria Pérez i Majoral
Direcció:
Francesc Terrón i Cusí
Història:
La Fundació Barcelona Olímpica va ser constituïda pel Comitè Organitzador Olímpic Barcelona'92 l'any 1993, amb la finalitat de difondre l'esperit i la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. La seu de la Fundació es va ubicar a la Galeria Olímpica, espai que exhibia imatges, objectes i audiovisuals dels Jocs de Barcelona. Amb la inauguració del Museu Olímpic i de l'Esport, el 21 de març de 2007, la FBO hi trasllada la seva seu social. En data 25 de novembre de 2008, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) van signar un conveni pel que, entre d'altres, l'Ajuntament encarregava la gestió i explotació del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch (MOE) a la FBO. La FBO també gestiona el Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport Joan Antoni Samaranch, inaugurat l'any 2011 i ubicat a l'edifici de la Font del Gat, que disposa d'una biblioteca amb un fons documenta de més de 10.000 volums distribuïts en 8 col·leccions.
Fundadors:
Ajuntament de Barcelona, Comité Olímpico Español, Administración del Estado -Consejo Superior de Deportes, Generalitat de Catalunya -Secretaria General de l'Esport, J. A. Samaranch.
Objectius:
Els seus objectius són: - difusió de l'esperit i realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona'92; - promoció dels valors culturals, ètics, esportius i de tot ordre que emanen de l'ideari olímpic; - establiment, manteniment i promoció d'una exposició i centre d'informació permanent i d'investigació a l'abast del públic; - formació permanent per al professorat universitari i no universitari en l'àmbit de la gestió esportiva, de l'educació física i de l'esport.
Patronat:
Ajuntament de Barcelona - Sr. David Escudé (President), Comité Olímpico Español - Sr. Alejandro Blanco (Vicepresident 1r), Administración del Estado - Consejo Superior de Deportes (Vicepresident 2n), Generalitat de Catalunya - Sra. Anna Caula i Paretas (Vicepresident 3r), Sr. Josep Miquel Abad (Vocal), Sra. Maria Teresa Samaranch (Vocal), Sr. Juli Pernas López (Vocal), Sra. Beatriz Ferrer-Salat (Vocal), Sr. Enric Truñó (Vocal), Sr. Manel Gómez (Secretari (no patró)), Sr. Pere Miró i Sellarès (Vocal Honorífic)
Any dades:
2022
Pressupost anual:
1396500
Any pressupost:
2021