FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D’ESCALA

Nom:
FUNDACIÓ CAMPUS ARNAU D’ESCALA
Adreça:
Bernat Boades, 68
Codi postal:
17005
Ciutat:
Girona
Comarca:
Gironès
Correu electrònic:
Telèfon:
972.10.42.15
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1640
Data de registre:
2002-04-08
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Lluís Marroyo Molina
Direcció:
Lluís Marroyo Molina
Història:
L'origen del Campus Arnau d'Escala cal situar-lo al voltant de l'any 1999 quan, fruit de !'ímpetu i l' esforç de diverses personalitats de Girona, es decideix constituir una plataforma que reuneixi el personal investigador de la Universitat de Girona amb els agents deis Serveis Socials de la província per tal de generar projectes de recerca i de formació orientats a la innovació i millora de la qualitat assistencial vers els col·lectius més desafavorits. És així com el 6 de setembre de 1999, en el marc del Consorci Sant Gregori, se signa un primer conveni entre Josep Maria Nadal i Farreras (Rector de la Universitat de Girona), Xavier Soy i Soley (Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona), Joaquim de Toca i de Ciurana (President del Consorci Sant Gregori) 1 Joan Bosch i Roura (President de la Fundació Drissa). L'objecte d'aquest conveni fou "establir un marc de col·laboració estable entre la Universitat de Girona, les díverse5 delegacions territorials de l'administració de la Generalitat de Catalunya a Girona en matèria de discapacitat i d'envelliment, e Consorci Sant Gregori i la Fundació Drissa, pel que fa als aspectes de formació, recerca i desenvolupament tecnològic en el5 àmbits esmentats". Posteriorment, el 21 de desembre de 2001, se signa la carta fundacional que donaria pas, com a entitat de ple dret, a la Fundació Campus Arnau d'Escala, esdevenint-ne els patrons nats, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i la Fundació Drissa.
Fundadors:
Generalitat de Catalunia, Universitat de Girona i Fundació Drissa
Objectius:
La Fundació Campus Arnau d'Escala té com a missió aprofitar al màxim el capital humà investigador i el coneixement existent en l'àmbit universitari i professional, per fer recerca i investigació bàsica i aplicada en els camps deis serveis socials sociosanitaris i transferir-ne els resultats obtinguts a l'aplicabilitat diària de la intervenció social, amb especial orientació a dotar de consistència tecnico-científica el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques públiques en aquests àmbits.
Patronat:
Ajuntament de Girona (Secretaria), Universitat de Girona (Presidència), Fundació Drissa (Vice-presidència)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2021