FUNDACIÓ EVEHO

Nom:
FUNDACIÓ EVEHO
Adreça:
de la Estrella, 157
Codi postal:
08201
Ciutat:
Sabadell
Comarca:
Vallès Occidental
Correu electrònic:
Telèfon:
93 727 50 78
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1910
Data de registre:
2003-12-09
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Ferran Rodríguez Abellán
Direcció:
Ferran Rodríguez Abellán
Objectius:
a) Promoció de la incorporació a la societat com a ciutadans de ple dret , del col·lectiu d’infants i joves, i les seves famílies , en situació d’exclusió social o risc de patir-ne , cercant la resiliència i promoció personal dels individus o dels col·lectius usuaris .Els equips d’intervenció vetllaran per fer sentir al col·lectiu destinatari de les actuacions de la Fundació , subjectes de dret , persones estimades, respectades , recolzades i protagonistes del seu procés b) Desenvolupament i promoció d’accions , recursos , projectes , equipaments i/o serveis , emmarcats en diferents àmbits : socioeducatiu , formatiu , lleure , terapèutic , ja sigui en medi obert o residencial , els quals creats des de la reflexió educativa, permetin l’atenció integral dels usuaris , en tant que provinents de situacions de vulnerabilitat : desemparament , desatenció , des estructuració familiar, manca de criteris de competència social , manca d’experiència d’èxit en qualsevol dels àmbits de la persona, dependències , situacions de violència , pobresa ..... . c) Afavorir en tot moment les relacions i la col·laboració amb d’altres entitats, associacions i/o administracions públiques que contemplin objectius similars als de la Fundació. d)Planificar i executar accions més adequades per a la promoció i el desenvolupament local dels territoris en la que es troben els col·lectius objecte de la nostra atenció. e) Fomentar, promoure, crear i administrar, si s’escau, les activitats, centres i objectes que siguin convenients per a l’obtenció dels seus fins socials. f) Promoure l’esport i la pràctica d’activitats esportives com a recurs educatiu i de formació integral. g) Prestar aquells serveis a tercers que estiguin d’acord o interessats en l’ús de la Fundació. h)Promoure i realitzar campanyes i iniciatives que moguin l’interès social cap als seus fins i cap a les entitats amb qui coopera. i) Desenvolupament de projectes de cooperació al desenvolupament arreu del món, en l’àmbit de la infància, adolescència i joventut en situació d’alt risc. j) Fer aportacions, donacions o col·laboracions amb altres entitats que treballin amb infants, adolescents i joves en risc d’exclusió social, en el marc de la legalitat vigent, sense afectar la viabilitat de l’entitat
Patronat:
Rosa M. Almeda (Presidenta), Miquel Àngel Ramírez (Secretari), Ferran Rodríguez (Vocal amb funcions de direcció), Juan Magdaleno (Vocal), Ana Villa (Vocal)
Organismes als quals pertany:
FEPA, Fedaia, ECAS
Any dades:
2023
Any pressupost:
2022