FUNDACIÓ ANA RIBOT DURAN

Nom:
FUNDACIÓ ANA RIBOT DURAN
Adreça:
Vallès i Ribot, 2
Codi postal:
08780
Ciutat:
Pallejà
Comarca:
Baix Llobregat
Correu electrònic:
Telèfon:
936632388
Àmbit d'actuació:
Educació
Número de registre:
1560
Data de registre:
2001-06-25
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Comarcal
Persona de contacte:
Àngels Saldaña Martínez
Direcció:
Casimiro Molins Ribot
Història:
Fundació benéfica-assitencial, constituïda l'any 2001 per iniciativa dels decendents d'Ana Ribot Duran (Pallejà 1890/Barcelona 1958)
Fundadors:
Casimiro Molins Ribot, Gloria Amat Gómez del Castillo, Ma.Dolores López-Rodó
Objectius:
Els objectius de l’entitat són: a) Promoure, incentivar i gestionar diferents recursos i serveis adreçats tant a persones grans, com als seus familiars, en particular, centres de dia, centres de nit, residències, pisos amb serveis, serveis d’atenció a domicili, servei d’orientació i suport, servei de tuteles, voluntariat social i altres que en un futur es puguin desenvolupar. b) Divulgar , sensibilitzar, informar, educar sobre els diferents temes relacionats amb la realitat de la gent gran en l’àmbit social i de salut, amb especial atenció a les malalties pròpies d’aquest col·lectiu com l’Alzheimer o similars. c) Fer front al pagament de quotes o parts d’aquestes, així com altres ajuts per serveis derivats de la seva dependència de persones de la tercera edat que ho necessitessin i no disposi de recursos econòmics suficients d) Finançar en tot o en part a creació de centres d’atenció a persones de la tercera edat prioritàriament en municipis petits que no disposin de cap o que els existents manquin de les condicions mínimes necessàries. e) Qualsevol altre activitat de recolzament, assessoria o finançament que pugui coadjuvar al desenvolupament de les finalitats anteriors. f) Destinar una partida pressupostària per ajudar a persones que no puguin valer-se per si mateixes, i que ni elles ni les seves famílies tinguin mitjans econòmics per subsistir, degut a una malaltia física o mental, per la seva avançada edat o per haver quedat orfes prematurament.
Patronat:
Xavier Molins Amant (President), Ana Maria Molins López-Rodó (Secretària), Silvia Molins Domingo (Tresorera), Alcalde Pallejà (Vocal), Casimiro Coca Xancó (Vocal), Glòria Molins Amat (Vocal), Laureano Molins López-Rodó (Vocal), Maria Molins Tura (Vocal), Pilar de Azpiazu Artigas (Vocal), Ramon Llort Coca (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, FEATE.
Any dades:
2018
Pressupost anual:
215.575,00 €
Any pressupost:
2008