FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “la Caixa”

Nom:
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “la Caixa”
Adreça:
Av. Diagonal, 621-629
Codi postal:
08028
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
934047205
Àmbit d'actuació:
Programes socials • Cultura i ciència • Educació i beques • Investigació i salut
Número de registre:
1658ECO
Data de registre:
2014-06-16
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Esther Planas Herrera
Direcció:
Sr. Antoni Vila
Història:
La Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", és el resultat de la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", en Fundació Bancària "la Caixa", en compliment de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, de 27 de desembre de 2013. "la Caixa" es crea a partir de la fusió, l'any 1990, entre la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904, i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada en 1844. Des dels seus inicis, "la Caixa" es va dedicar de forma prioritària a l'estalvi familiar ia oferir a tots els seus clients una assegurança per a la vellesa, quan encara no existia aquest tipus de prestació social a Espanya. Així, des dels seus orígens, "la Caixa" es va caracteritzar per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de la seva activitat financera com de l'Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic. Aquesta vocació de servei s'ha mantingut al llarg de tots aquests anys i es reforça amb la creació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Fundació "la Caixa". La Fundació "la Caixa" gestiona de forma directa l'obra social que ha caracteritzat històricament a "la Caixa" i, a més, agrupa en CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup Fundació "la Caixa", en sectors com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari, i en CaixaBank, el grup financer líder en banca minorista al mercat espanyol. . Amb la Fundació "la Caixa", es mantenen, enforteixen i desenvolupen els àmbits d'actuació fonamentals de "la Caixa" des dels seus orígens: el financer, l'empresarial i el social, la raó de ser. La Fundació "la Caixa" manté el pressupost de la seva obra social en 515 milions d'euros en 2022, el que la situa com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món.
Objectius:
Durant més de 110 anys, la Fundació "la Caixa" ha treballat per contribuir al progrés de les persones, especialment d'aquelles que més ho necessiten en cada moment, i al progrés de la societat. El Pla Estratègic de la Fundació “la Caixa” explicita com es treballarà en els propers anys per ser encara més eficaços en aquest propòsit fundacional, tenint molt en compte la missió, la visió i els valors que s'exposen a continuació: Missió: Construir una societat millor i més justa, que doni més oportunitats a les persones que més les necessiten. Visió: Ser un referent per a la societat en el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques de les persones i generin igualtat d'oportunitats; en la generació de respostes als nous reptes en l'àmbit de la investigació, a través de la formació i la investigació d'excel·lència; en la divulgació de la cultura, la ciència i l'educació entre tots els segments de la societat. Valors: • Compromís social, entès com el compromís de construir una societat millor. • Responsabilitat, com el deure de garantir que les actuacions de l'entitat es duran a terme segons criteris d'excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. • Confiança, com a resultat del reconeixement social de l'activitat de la Fundació i de l'impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l'entitat.
Patronat:
Isidre Fainé Casas (President), Juan José López Burniol (Vicepresident), Salvador Alemany Mas (Patró), César Alierta Izuel (Patró), Shlomo Ben-Ami (Patró), Luís Carreras del Rincón (Patró), Isabel Estapé Tous (Patrona), Antoni Fitó Baucells (Patró), Eugenio Gay Montalvo (Patró), Javier Godó Muntañola (Patró), Francesc Homs Ferret (Patró), Marc Murtra Millar (Patró), Asunción Ortega Enciso (Patrona), Artur Santos Silva (Patró), Javier Solana Madariaga (Patró), Josep Maria Coronas Guinart (Secretari (no patró)), Antoni Vila Beltrán (Director General), Elisa Durán Montolío (Directora general adjunta (no patrona)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2022
Pressupost anual:
500.015.000,00 €
Any pressupost:
2022