FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “la Caixa”

Nom:
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA “la Caixa”
Adreça:
Av. Diagonal, 621-629
Codi postal:
08028
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
934047205
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1658ECO
Data de registre:
2014-06-16
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Esther Planas Herrera
Direcció:
Sr. Antopni Vila
Història:
La Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ​​"la Caixa", és el resultat de la transformació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ​​"la Caixa", en Fundació Bancària "la Caixa", en compliment de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, de 27 de desembre de 2013. "La Caixa" es crea a partir de la fusió, l'any 1990, entre la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904, i la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, ​​fundada en 1844. Des dels seus inicis, "la Caixa" es va dedicar de forma prioritària a l'estalvi familiar ia oferir a tots els seus clients una assegurança per a la vellesa, quan encara no existia aquest tipus de prestació social a Espanya. Així, des dels seus orígens, "la Caixa" es va caracteritzar per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l'interès general, tant a través de la seva activitat financera com de l'Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic. Aquesta vocació de servei s'ha mantingut al llarg de tots aquests anys i es reforça amb la creació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ​​"la Caixa". La Fundació Bancària "la Caixa" gestiona de forma directa l'Obra Social que ha caracteritzat històricament a "la Caixa" i, a més, agrupa en CriteriaCaixa totes les participacions accionarials de Grup "la Caixa", en sectors com l'energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari, i en CaixaBank, el grup financer líder en banca minorista al mercat espanyol. Amb la Fundació Bancària "la Caixa", es mantenen, enforteixen i desenvolupen els àmbits d'actuació fonamentals de "la Caixa" des dels seus orígens: el financer, l'empresarial i el social, la raó de ser. La Fundació Bancària "la Caixa" manté el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d'euros en 2016, per novè any consecutiu, el que la situa com la primera fundació privada d'Espanya i una de les més importants del món.
Objectius:
Durant més de 110 anys, "la Caixa" ha treballat per contribuir al progrés de les persones, especialment d'aquelles que més ho necessiten en cada moment, i al progrés de la societat. El Pla Estratègic 2016-2019 explicita com es treballarà des de la Fundació Bancària "la Caixa" en els propers anys per ser encara més eficaços en aquest propòsit fundacional, tenint molt en compte la missió, la visió i els valors que s'exposen a continuació: Missió: Construir una societat millor i més justa, que doni més oportunitats a les persones que més les necessiten. Visió: Ser un referent per a la societat ... ... En el desenvolupament de solucions duradores que cobreixin les necessitats bàsiques de les persones i generin igualtat d'oportunitats. ... En la generació de respostes als nous reptes en l'àmbit de la investigació, a través de la formació i la investigació d'excel·lència. ... En la divulgació de la cultura, la ciència i l'educació entre tots els segments de la societat. valors: Compromís social, entès com el compromís de construir una societat millor. Els destinataris de l'energia, l'esforç i la capacitat de la Fundació són les persones, especialment les més febles, i aquells membres de la societat que tenen menys oportunitats. Responsabilitat, com el deure de garantir que les actuacions de l'entitat es duran a terme segons criteris d'excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. Per a això, cal avaluar els programes i definir dinàmicament les seves activitats, per maximitzar la consecució de la seva missió. Confiança, com a resultat del reconeixement social de l'activitat de la Fundació i de l'impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l'entitat.
Patronat:
Sr. Antonio Aguilera Rodríguez (designat per Creu Roja Espanyola), Sr. Jaume Giró Ribas (Director General de la Fundació), Sr. Carlos Slim Helú (Patró), Sr. César Alierta Izuel (Patró), Sr. Eugenio Gay Montalvo (designat per Càritas Diocesana de Barcelona) (Patró), Sr. Francesc Homs Ferret (Patró), Sr. Jaime Lanaspa Gatnau (Patró), Sr. Javier Godó Muntañola (Patró), Sr. Javier Solana Madariaga (Patró), Sr. Juan José López Burniol (Patró), Sr. Salvador Alemany Mas (Patró), Sra. Josefina Catellví Piualachs (Patró), Sra. Mª Carmen Bruach Galián (desingada per l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre) (Patró), Sra.Asunción Ortega Enciso (Patró), Sr. Isidre Fainé Casas (President), Sr. Óscar Calderón de Oya (Secretari no patró)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2017
Pressupost anual:
500.000.000,00 €
Any pressupost:
2014