FUNDACIÓ BCN, FORMACIÓ PROFESSIONAL

Nom:
FUNDACIÓ BCN, FORMACIÓ PROFESSIONAL
Adreça:
Plaça Espanya, 5, 1a
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
934132101
Àmbit d'actuació:
Cultura • Educació
Número de registre:
2278
Data de registre:
2007-01-09
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Local
Persona de contacte:
Neus Pons Pena
Direcció:
Neus Pons
Història:
La Fundació BCN Formació Professional (2006) és la culmínació d'una aposta clara i decidida de l'Ajuntament de Barcelona per la formació professional de la ciutat. Aquesta aposta es remunta a l'experiència acumulada amb la creació del Consell de la Formació Professional de Barcelona (1994)-primer consell d'FP a Catalaunya(*) i la creació de l'Associació Xarxa FP (1999) per a potenciar la mobilitat d'estudiants. (*) Òrgan de debat i consens de les polítiques de la ciutat en matèria d'FP.
Fundadors:
Sr. Joan Clos Matheu, alcalde de Barcelona. Sra. Marina Subirats i Martori Sra. Maravillas Rojo i Torrecill Sr. Josep Arcas i Romeu Sr. Miquel Valls i Maseda Sr. Josep González i Sala Sr. Josep Maria Álvarez i Suárez Sr. Ángel Crespo i Sánchez Sr. Manuel Roies i Vila Sr. Miquel Barceló i Roca
Objectius:
1- Contribuir al desenvolupament d'un sistema de formació professional eficaç per a la ciutat, tenint en compte com a referent les empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana. 2- Fomentar la cultura del treball per a la millora del capital humà, i l'optimització de la inserció al món laboral del jovent de formació professional en el cont4ext d'una ocupació de qualitat i de reforçar el desenvolupament econòmic de la ciutat. 3- Impulsar les iniciatives que permetin millorar el procés de transició a la vida activa del jovent. 4- Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del concepte Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió d'accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de formació professional i per al personal de les empreses. 5- Participar en la identificació i gestió dels centres integrals que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona per tal de contribuir en la integració de les ofertes formatives professionalitzadores.
Patronat:
Hble. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Patro Honorífic), Exc. Sr. Joan Clos i Matheu (Patró Honorífic), M. Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira (Patró Honorífic), Sr. Josep Arcas i Romeu (Patró Honorífic), Sra. Sara Berbel Sánchez, Directora General de Barcelona Activa i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament de l'Ajuntament de Barcelona (Presidenta Executiva), Excma.Sra. Ada Colau Ballano, Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona (Presidenta Honorífica), Sr. Pere Fàbregas Vidal, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions (Vicepresident), Excm .Sr. Miquel Valls i Maseda, President Cambra Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (Vocal), Sr. Camil Ros i Duran, Secretari General Unió General de Treballadors de Catalunya UGT (Vocal), Sr. Gerardo Pisarelo Prados, Primer tinent d'Alcaldia. Àrea Econòmica i Treball, Ciutat digital i Relacions Internacionals (Vocal), Sr. Guillem Espriu Avendaño, Coordinador de programes de polítiques socials. Àred de Desenvolupmanet Social i Econòmic, Àrea Metropolitana (Vocal), Sr. Josep Miquel Piqué i Huerta, President executiu, La Salle Technova Barcelona (Vocal), Sr. Luís Miguel García i Rodríguez, Director RRHH d'Espanya i Portugal-Nestlé España S.A. (Vocal), Sr. Manel Casals i Saborit, Secretari General del Gremi d'Hotels de Barcelona (Vocal), Sr. Miquel Àngel Essomba i Gelabert, Comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona (Vocal), Sr. Víctor Campdelacreu i Armengol, President Barcelona i Comissió Internacional de PIMEC, micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (Vocal), Sra. Emiliana Andreu Almecija, Gerent Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Vocal), Sra. Mercè Antònia Garau Blanes, Directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (Vocal), Sra. Mercè Massa Rincon, Gerent Consorci Educació de Barcelon (Vocal), Sra. Raquel del Haro González, Secretària de política territorial , Acció Social i Migracions (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2018
Pressupost anual:
1.095.485,00 €
Any pressupost:
2014