FUNDACIÓ CATALANA PER A L'ESPORT

Nom:
FUNDACIÓ CATALANA PER A L'ESPORT
Adreça:
Ptge. Rambla Guipúscoa, 23-25, planta 1, porta B
Codi postal:
08009
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 419 57 62
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Tecnologia i Recerca
Número de registre:
1721
Data de registre:
2002-07-19
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Ignasi Velasco
Direcció:
Ignasi Velasco
Fundadors:
Sr. Rafael Español i Navarro, Sr. Pere Sust i Sagau, Sr. ignasi Donate i Sanglas, Sr. Pedro Andrés i ibánez, Sr. David Moner i Codina, Sr. Jaure Roure i Calls, Sr. Carles Colomer i Casellas.
Objectius:
• La promoció dels hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, com a instrument de la millora de la qualitat de vida des nostres ciutadans i ciutadanes. • La realització de campanyes informatives per difondre i estendre els hàbits esportius a la nostra societat. • El recolzament de la xarxa associativa d'entitats esportives establertes a Catalunya, com a plataforma de formació de nous esportistes. • L'atorgament de premis a persones o entitats, en reconeixement de trajectòries exemplars des del punt de vista dels valors que representa l'esport. • La canalització de tota mena d'ajuts provinents de la societat civil idees món empresarial per a la seva destinació als projectes i actuacions més convenients per l'assoliment dels fins fundacionals. • La internacionalització de l'esport català, a fi d'assolir, a l'exterior, l'adequat coneixement i reconeixement de la identitat nacional dels esportistes catalans i les seves participa clons.
Patronat:
Sr. Pere Sust i Sagau (President), COMTEC QUALITY S.A. - Sr. Leandro Negre (Tresorer), Sr. Felip Ródenas i Morera (Vicepresident), ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRIGENTS ESPORTIUS (ACDE)- Sr. Joan Anton Camuñas (Vocal), COL·LEGI DE PROFESSIONALS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC)- Sr. Pere Manuel i Gutiérrez (Vocal), ENDESA- Sr. Eugeni Cabanes i Duran (Vocal), FIATC ASSEGURANCES- Sr. Joan Castells i Trius (Vocal), REPSOL- Sra. Carolina Albero i López (Vocal), RIBÉ- SALAT- Sra. Mònica Ribé i Salat (Vocal), SECRETARIA GENERAL DE L?ESPORT- Sr. Gerard Figueras i Albà (Vocal), Sr. Joan Gaspart i Solves (Vocal), Sr. Jordi Durà Mena (Vocal), Sr. Llluís Paluzie Mir (Vocal), Sr. Pere Andrés i Ibàñez (Vocal), Sr. Rafael Español i Navarro (Vocal), Sr. Santiago Sardà i Argilagós (Vocal), Sra. Anna Ros i Gutiérrez (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2018
Pressupost anual:
527.000,00 €
Any pressupost:
2017