FUNDACIÓ CORAVANT. CARDIOPATIES CONGÈNITES

Nom:
FUNDACIÓ CORAVANT. CARDIOPATIES CONGÈNITES
Adreça:
Martí Alsina, 22, local
Codi postal:
08031
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 458 66 53
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
2546
Data de registre:
2009-09-21
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Rosa Armengol Aragonés
Gerència:
Rosa Armengol Aragonés
Fundadors:
Carlos Engel Celier, Carme Espuña Canut, Jaume Comas Gras, Fèlix Castillo Lòpez, Joaquim Jornet Porta, Jose Vas Paniagua, Montserrat García Martínez, Salvador Mas de Xaxas Rovellat, Elisabeth Guillem Mirabent, M. Rosa Armengol Aragonès
Objectius:
- Atendre de manera integral els afectats de cardiopaties congènites, les seves famílies i els professionals que hi tinguin relació al llarg de les diferents etapes evolutives. - Potenciar i impulsar projectes i serveis d’integració dels afectats de cardiopaties congènites en els diferents àmbits de la societat (educatiu, laboral, lúdic...). - Potenciar i impulsar iniciatives d’investigació sobre les cardiopaties congènites. - Vetllar per aconseguir l’aplicació efectiva dels drets del nen hospitalitzat (recollits en la Carta Europea dels Drets del Nen Hospitalitzat).
Patronat:
Griselda Fillat Riberas (Presidenta), Joaquim Jornet Porta (Secretari no patró), Borja Pardo Ibánez (Vocal), Carmen Hellín González (Vocal), Jaume Comas Gras (Vocal), Neus Clofent Vilaplana (Vocal), Salvador Mas de Xaxàs (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2019
Pressupost anual:
64800
Any pressupost:
2019