FUNDACIÓ EMMAÚS OBRA SOLIDÀRIA

Nom:
FUNDACIÓ EMMAÚS OBRA SOLIDÀRIA
Adreça:
Compte Borrell, 307
Codi postal:
08019
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
933214432
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Salut
Número de registre:
2961
Data de registre:
2016-04-29
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Persona de contacte:
M. Louudes Servent Pedescoll
Objectius:
L'objecte social de la Fundació es dirigeix preferentment a l'atenció i ajut a les persones que es troben en risc d'exclusió social per manca dels recursos necessaris per poder dur a terme una vida en condicions de dignitat, especialment en els casos de persones en situació d'especial vulnerabilitat en l'àmbit urbà de l'Esquerra de l'Eixample (sense excloure altres persones per raó de la seva procedència i/o domicili). Altrament, la Fundació, actuant dins de l'àmbit Pastoral i d'influència de les Parròquies de Sant Eugeni I Papa i de Nuestra Señora del Pilar de Barcelona, es constitueix amb l'objecte de promoure entre els seus beneficiaris el seu ple desenvolupament humà i cristià, conforme als principis i valors de l'Església Catòlica, realitzant menció explícita de la seva Identitat Catòlica en les obres que realitzi, i comptant amb un servei d'assistència religiosa institucionalitzat per a totes aquelles persones que lliurement vulguin beneficiar-se'n, disposant de capella o lloc de culte o servei apropiat per a la celebració d'actes religiosos, essent les seves Parròquies de referència les de Sant Eugeni I Papa i de Nuestra Señora del Pilar de Barcelona. Les activitats de la Fundació es duran a terme en ordre al compliment a les finalitats fundacionals, sempre amb una visió global i adaptativa a les necessitats de les persones que s'atendran; en aquest sentit, al menjador social de la Fundació s'oferiran menús complerts i equilibrats dietèticament, així com la realització d'activitats d'acompanyament individual i d'animació col·lectiva. Altrament, es complementarà el servei que la Fundació oferirà als seus usuaris oferint pisos d'acolliment a les persones que hagin perdut el seu habitatge propi, la realització de tallers ocupacionals, d'activitats culturals i d'animació, i l'oferiment de serveis d'assessorament per part de professionals de l'àmbit sanitari, social i jurídic, estant totes les activitats que es realitzin orientades a la millora de l'esat físic i psíquic de les persones ateses en l'àmbit de la Fundació, així com la seva plena reintegració social. Per a l'acompliment d'aquesta finalitat, la Fundació podrà crear les obres corresponents, ostentant la titularitat dels centres i equipaments necessaris per al ple desenvolupament del seu objecte fundacional, tot vetllant pel seu adequat finançament.
Patronat:
el rector de la parròquia de Sant Eugeni I, Papa, de Barcelona, senyor Saturnino Francisco Rodríguez Rodríguez (President), Juan Orrit Clotet (Secretari), el rector de la parròquia de la Mare de Déu del Pilar, de Barcelona, senyor Ángel Jesús Navarro Guareño (Tresorer), Rosa Maria Servent Pedescoll (Vicepresident), Maria Lourdes Servent Pedescoll (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2016