FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA-ESMUC

Nom:
FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA-ESMUC
Adreça:
Padilla, 155 (Edifici L'Auditori)
Codi postal:
08013
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 352 30 11
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1510
Data de registre:
2001-02-27
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Núria Sempere
Direcció:
Núria Sempere
Història:
L'ESMUC neix d'un acord de govern de la Generalitat de Catalunya del 10 d'octubre del 2000. El desembre de 2001 s'encomana la seva gestió a la Fundació per l'Escola Superior de Música de Catalunya (DOGC 3530 de desembre de 2001). Obre les seves portes el setembre del 2001. Implantació del Pla d'Estudis Superiors de Música, DECRET 63/2001, de 20 de febrer. Des del curs 2004-05 l'Escola té la seva seu a l'edifici de L'Auditori de Barcelona. El curs 2010-2011 es posa en marxa el nou pla d'estudis (Grau en música) en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l'Educació Superior.
Objectius:
L'Escola Superior de Música de Catalunya és un centre formatiu d'estudis superiors musicals amb vocació de servei públic que entén la música com un fenomen multidimensional, aposta per un model formatiu integral , assumeix un paper dinamitzador en el sector musical i la cultura catalana i que pretén convertir-se en una referència internacional per la seva excel·lència formativa.
Patronat:
H.Sra. Irene Rigau i Oliver (Presidenta), Albert Bardolet (Vocal), Àlex Garrido Serra (vocal), Andreu Puig (vocal), Antoni Arasanz Mayolas (Vocal), Bonaventura Bassegoda i Hugas (Vocal), David Martí Garcés (vocal), Eduard Robert i Òdena (vocal), Emili Pons Carreras (Vocal), Joan Mateo (Vocal), Joaquim Garrigosa Massana (vocal), Joaquim Molins Amant (Vocal), Jordi Blanch Huguet (Vocal), Josep Borràs (vocal), Josep Maria Busquet i Galera (vocal), M.Dolors Salgadado Yagarza (Vocal), Màrius Bernadó Tarragona (vocal), Melcior Arcarons Rua (Vocal), Meritxell Ruiz Isern (Vocal), Montserrat Llobet Bach (Vocal), Olga Adroher i Boter (Vocal), Teresa Pijoan Balcells (vocal), Xavier Corominas (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, Consell Català de la Música, Associació Europea de Conservatoris (AEC), Associació Espanyola de Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics (ACESEA).
Any dades:
2019
Pressupost anual:
9.673.142,00 €
Any pressupost:
2014