FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA

Nom:
FUNDACIÓ ESTIMIA BARCELONA
Adreça:
Anglí, 50
Codi postal:
08017
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
932042269
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1808
Data de registre:
2003-05-13
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Marc Enrich Capilla
Direcció:
Marc Enrich Capilla
Gerència:
Maria Rosa Campillo
Història:
1952 - Neix Auxilia a Espanya, la qual, al principi dedica la seva activitat a l'ensenyament per correspondència. En una breu reunió celebrada a l'Institut Francès es constitueix el primer nucli d'Auxilia. Són les germanes Trias i Montserrat Segarra qui s'encarreguen inicialment de coordinar l'activitat d'Auxilia a través d'aquest nucli. 1956 - S'edita el primer Boletín Auxilia, de 12 pàgines, embrió de l'actual revista Auxilia. 1960 - Se celebra la primera assemblea, en què s'aproven els primers estatuts. Es constitueix una junta directiva formada per Mme. Deffontaines (presidenta), Tomás Jiménez (secretari) i M. Teresa Armenteras (tresorera), a més dels vocals i el pare Ramon Malla com a conseller. 1965 - Entra a formar part de la Junta Directiva, Juana Tuldrá, que anirà impulsant la idea de la unió entre les poques associacions que existeixen. 1966 - El pare d'un nen de 6 anys afectat de poliomielitis i resident a Barcelona sol•licita ensenyament per al seu fill, ja que no és admès en cap escola. Es decideix que aquesta petició es durà a terme al domicili del nen i a partir d'aquesta assistència es crea l'Ensenyament a Domicili. Aquest és el primer pas cap al servei professionalitzat. 1969 - El voluntariat que atén nens i adults als seus domicilis planteja a la Junta Directiva d'Auxilia la conveniència d'organitzar aquesta atenció en un local. S'aconsegueix un local per utilitzar-lo a partir de les sis de la tarda. Tota l'activitat és duta a terme per personal voluntari; no obstant això, per atendre els alumnes que poden obtenir el Certificat d'Estudis s'han de contractar professionals de l'ensenyament. 1972 - Com que és necessari buscar una alternativa que asseguri la continuïtat del projecte, s'aconsegueix el reconeixement del centre com a Escola d'Educació Especial. Aquest és el primer servei professionalitzat que crea Auxilia a Barcelona. El mateix any s'aprova a Barcelona la constitució de la Federació ECOM (Entitat Col•laboradora amb el Minusvàlid) amb l'objectiu d'agrupar les iniciatives de les diverses associacions que treballen per a aquest col•lectiu. Se sol•licita l'ingrés d'Auxilia com a soci fundador, amb la qual cosa la primera presidenta d'ECOM és M. Teresa Armenteras. 1975 - Es crea el centre educatiu Arco Auxilia a la ciutat de Sevilla. (Servei professionalitzat). 1977 - Es crea l'Escuela de Educación Especial Itinerante a la ciutat de València. (Servei professionalitzat) 1981 - Es crea el Taller d'Arts Aplicades Àmfora a la ciutat de Barcelona. (Servei professionalitzat). 1984 - Es crea el Taller Ocupacional Arc de Sant Martí a la ciutat de Barcelona. (Servei professionalitzat). 2000 - Es fusionen els dos tallers de Barcelona en un únic servei: Taller Auxilia Barcelona. (Servei professionalitzat). 2001 - Promoció del Centro de Servicios Integrales Auxilia Ciudad de Sevilla, que inclou totes les activitats d'Auxilia a Sevilla. En aquest centre hi ha també la nova residència assistida per a adults pluridiscapacitats. 2002 - Celebració a Barcelona del 50 aniversari de l'Associació Auxilia, amb la participació de tots els nuclis i serveis professionalitzats. 2003 - Es constitueix la Fundació Privada Auxilia Barcelona. El primer president fou Francisco Serra Rodríguez (2003-2007). 2009 - Se signa el conveni de col•laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania, l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la Fundació Privada Auxilia Barcelona per a la construcció i equipament d'una residència i centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitats.
Fundadors:
Maria rosa Campillo, Josep Serra, Blanca Amatriain, Montse Castell, Josefina Rocamora i Associació Auxilia.
Objectius:
El manteniment i optimització de l’ESCOLA AUXILIA BARCELONA, centre d’educació especial, i del TALLER AUXILIA BARCELONA, centre ocupacional, depenent de les possibilitats de la Fundació i de les necessitats del col·lectiu, en cada moment. La promoció i gestió, si s’escau, d’aquells serveis d’atenció específica a les persones amb deficiència, en ordre a facilitar la seva autonomia i vida independent. La promoció i gestió de servei i/o activitats que possibiliten l’atenció i formació continuada dels professionals dedicats a les persones amb disminució. La
Patronat:
Maria Rosa Campillo (Presidenta), Enric Emo (Secretari), Fernando Cirera (Vocal), Josefina Rocamora- Direcció del Centre Ocupacional (Vocal), Montse Castell- Direcció representant del Servei d'Atenció Residencial (Vocal), Silvia Claret- Direcció representant de l'Escola (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, Fedreacions: Ecom, Dincat.,Taula Entitats Sarrià Sant .
Any dades:
2014
Pressupost anual:
1.048.030,00 €
Any pressupost:
2013