FUNDACIÓ GARCÍA FOSSAS

Nom:
FUNDACIÓ GARCÍA FOSSAS
Adreça:
Av. Diagonal, 460, pral.
Codi postal:
08006
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
932378685
Àmbit d'actuació:
Cultura
Número de registre:
0028
Data de registre:
1984-03-29
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Local
Persona de contacte:
Nuria Gutierrez Díaz
Direcció:
Nuria Gutierrez Díaz
Història:
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta fundacional realitzada el 07/10/42, amb el gruix dels seus incorporats a la mort del seu fundador Artur Garcia Fossas en 20/02/42 i amb inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya NºReg. 28 del 29/03/1984.
Fundadors:
Arturo García Fossas.
Objectius:
La seva primera Finalitat es d'ajuda en l'accés a l'educació que en aquest moment es concreta en forma de beques de menjador pels nens de les famílies que poden estar necessitades, amb una presència significativa a la barriada de Sans. La segona finalitat es concreta en els treballadors i obrers de l'inoperant Compañia Fabril de Aceites Vegetales S.A., que son beneficiaris d'una indemnització anual que tracta d'igualar la seva renda amb la darrera percebuda en la extingida retribució del treball. La tercera Finalitat : "OBRES D'AJUDA SOCIAL" Aquesta finalitat es nodrirà dels fons de la Fundació que excedeixin de la primera i segona finalitat i no serà mai de compliment obligat.
Patronat:
Mª Angeles Gutierrez Diaz (presidenta), Sergi Font Fàbregas (secretari), Joan Trilla Peses (vocal), Josep Lluis Socias Bruguer (vocal), Nuria Gutierrez Diaz (vocal), Jaume Asens Llodra (vocal nat/Regidor AJ. Dist.Sans)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2014
Pressupost anual:
362.291,99 €
Any pressupost:
2008