FUNDACIÓ INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA

Nom:
FUNDACIÓ INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
Adreça:
Santa Rosa, 6
Codi postal:
08950
Ciutat:
Esplugues de Llobregat
Comarca:
Baix Llobregat
Correu electrònic:
Telèfon:
936006106
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Cultura
Número de registre:
0125
Data de registre:
1984-12-12
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
M.José Abella Sánchez
Direcció:
Montse Esquerda
Història:
La fundació es constituí l'any 1984, però des de l'any 1975 el seu impulsor, Francesc Abel, ja treballava per assolir una entitat amb personalitat jurídica pròpia. El suport de la Companyia de Jesús a la iniciativa va fer possible constituir la Fundació i durant tots aquests anys ha anat consolidant la seva estructura i activitat.
Fundadors:
Francesc Abel i Fabre, s.j.
Objectius:
El principal objectiu de l’IBB consisteix en analitzar els problemes que plantegen els progressos biomèdics i la seva repercussió en la societat i els seus sistemes de valors, així com difondre els resultats en publicacions especialitzades. Promoure el diàleg interdisciplinari com a metodologia de treball entre científics i humanistes que ajudi a integrar coneixements científics i sensibilitat ètica i permeti aprofundir en els plantejaments professionals i trobar vies raonables de solució als conflictes que sorgeixen entre les visions més tècniques i els valors humans no tècnics, essencials quan parlem de respecte als drets humans. Amb aquesta finalitat, l'IBB porta a terme activitats formatives per a professionals sanitaris i d'altres àmbits professionals, organitza i participa en d'altres cursos, conferències i taules rodones i participa també en nombrosos comitès d’ètica assistencial i comissions d’assessorament de l’Administració Pública. Ésser plataforma de diàleg entre la fe cristiana i altres visions del món, aprofundint en la fonamentació científica, filosòfica i jurídica de l’ètica aplicada a les ciències de la salut. Per aquest camí, es vol contribuir a la configuració d’un món plenament humà on siguin tutelats els drets humans, respectat el medi ambient i on es lluiti per aconseguir unes relacions econòmiques justes i un ordre ecològic i de pau a tot el món. Per acomplir aquest objectiu, l’Institut pretén obrir diferents línies de treball en l'àmbit de l'ètica mediambiental i també en l'àrea de l'ètica alimentària. Oferir un servei a la societat en general, posant al seu abast publicacions de monografies sobre les diferents temàtiques que analitza la bioètica així com la revista quadrimestral Bioètica & Debat.
Patronat:
Margarita Bofarull Buñuel (Presidenta), Xavier Abel i Lluch (Secretari), Llorenç Puig, s.j. (Vicepresident), Bernabé Robles del Olmo (Vocal), Joan Carrera i Carrera,s.j (Vocal), Joan Viñas Salas (Vocal), Jordi Craven-Bartle (Vocal), José Luis Fonseca, o.h. (Vocal), Miguel Martín Rodrigo, o.h. (Vocal), Natalia Alicia Pérez Neira (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, Comissions i comitès assessors, alguns d'ells de l'Administració pública com el Comitè de Bioètica de Catalunya. Comitès d'Ètica Assistencial i d'Investigació Clínica. Participació en grups de treball i projectes d'investigació. Coordinadora Catalana de Fundacions, Fundació Catalana per a la Recerca,
Any dades:
2016
Pressupost anual:
450.000,00 €
Any pressupost:
2014