FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES)

Nom:
FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES)
Adreça:
Zona Educacional 4, Campus Sescelades URV (Edifici W3)
Codi postal:
43007
Ciutat:
Tarragona
Comarca:
Tarragonès
Correu electrònic:
Telèfon:
977 94 30 03
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
2215
Data de registre:
2006-06-30
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Sra. Maria Targa Montserrat
Direcció:
Dr. Robert Sala Ramos
Gerència:
Sra. Maria Targa Montserrat
Història:
El 7 de juliol de 2005, el senyor Eudald Carbonell Roura va sol·licitar la inscripció de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Fundació Privada. Amb aquesta sol·licitud es va iniciar l'expedient núm.8051/2005 que conté l'escriptura pública de carta fundacional autoritzada el 13 de desembre de 2004 pel notari de Tarragona senyor Martín Garrido Melero, amb el número 2658 del seu protocol, que va ser complementada per les escriptures autoritzades pel mateix notari en dades 3 de març de 2005, 26 d'abril de 2005 i 28 de març de 2006 amb els números de protocol 477, 989 i 777 respectivament.
Fundadors:
Eudald Carbonell Roura, Director de l'iPHES. Lluís Maria Arola Ferrer, Rector de la URV. Joaquim Nadal i Male, Alcalde de Tarragona. Carles Solà Ferrando, Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la informació de Generalitat de Catalunia.
Objectius:
Esdevenir un centre de referència internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents branques de l'estudi i l'evolució i dels comportaments humans.
Patronat:
Sr. Josep Maria Alcoberro i Pericay (Secretari No Patró), Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal (Vicepresident), Sr. Eudald Carbonell i Roura (Vocal), Sr. Ramon Moreno i Amich (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, ACER, CERCA
Any dades:
2017
Pressupost anual:
2.650.000,00 €
Any pressupost:
2017