FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)

Nom:
FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC)
Adreça:
Baldiri i Reixac, 10-12, 2a planta
Codi postal:
08028
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
934039706
Àmbit d'actuació:
Educació
Número de registre:
2263
Data de registre:
2006-11-21
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
David Badia Prat
Direcció:
Josep Samitier i Martí
Gerència:
David Badia Prat
Història:
L' IBEC és un institut de recerca creat l'any 2005 amb seu a Barcelona i promogut per la Generalitat de Catalunya, UB i UPC. Té l’objectiu d’esdevenir un centre de recerca d’excel·lència, en la frontera de l’enginyeria i les ciències de la vida per generar nou coneixement integrant els àmbits de la nanomedicina, la biotecnologia, l’enginyeria tissular o l’aplicació de les tecnologies de la informació a la salut, contribuir-ne amb els resultats a millorar la qualitat de vida i la salut, a més de crear riquesa en la societat.
Fundadors:
Generalitat de Catalunia, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunia.
Objectius:
-Impuls de la recerca en bioenginyeria al més alt nivell internacional. -Promoció de la recerca multidisciplinar, a fi d’aglutinar massa crítica suficient dedicada a la investigació, que permeti la transferència eficient de coneixements i aplicacions entre investigadors i sectors empresarials. -Impuls de la docència i la transferència de coneixements , tècniques i tecnologies en disciplines en les quals té incidència la Bioenginyeria. -Establiments de col·laboracions entre Fundació i sectors industrials i les institucions sanitàries amb l’objecte de fomentar la competitivitat del sector, afavorint la innovació i la formació en àmbits emergents de la bioenginyeria. - Organització de trobades científiques nacionals i internacionals, oferint serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.
Patronat:
Dos vocals en representació de la UB, nomenats pel seu rector, Dos vocals en representació de la UPC, nomenats pel seu rector, Dos vocals nomenats pel/la titular del Departament competent en materia de recerca de la Generalitat de Catalunya, Dos vocals nomenats pel/la titular del Departament competent en materia de salut de la Generalitat de Catalunya, El rector/a de la Universitat de Barcelona, El rector/a de la Universitat Politècnica de Catalunya, El/la titular del Departament competent en materia de recerca de la Generalitat de Catalunya, El/la titular del Departament competent en materia de salut de la Generalitat de Catalunya, Patrons designats:, Patrons nats:
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, CERCA, ACER, Biocat, EiT Health e. V i EIT Health Spain,Health Tech Cluster, Bioinformatics Barcelona, Barcelona Global
Any dades:
2019
Pressupost anual:
8.500.000,00 €
Any pressupost:
2016