FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL-HEBRON (VHIO)

Nom:
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL-HEBRON (VHIO)
Adreça:
Pg. Natzaret, 115-117
Codi postal:
08035
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 254 34 50
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Cultura • Educació
Número de registre:
2307
Data de registre:
2007-03-23
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Carles Constante
Direcció:
Josep Tabernero Caturla
Gerència:
Carles Constante
Història:
El VHIO és un centre oncològic integral d'excel·lencia creat a l'any 2016 on científics i oncòlegs adopten un model de recerca purament traslacional, treballant conjuntament en equips multidisciplinariss per accelerar i avarnçar en el camp deis tractaments dirigits i personalitzats contra el càncer. El VHIO té per objecte general promoure i desenvolupar, amb plena autonomia, la investigació d'excel·lencia de les malalties oncològiques, i transformar totes les seves troballes i avanços sobre el càncer en tractaments més eficaços, avenços per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i una millor atenció deis nostres pacients en la pràctica clínica amb la missió a fer realitat la promesa de proporcionar a la societat una medicina oncològica de precisió. Per a dur a terme l esmentat objecte general,tindra els següents objectius i finalitats: a. Promoure i desenvolupar la transferencia científica a practica clínica en benefici deis malalts oncologics. b. Promoure i desenvolupa r la recerca ·científica d'excel·lencia en tótes les seves vessants, especialment, la basica, translacional i clínica. c. Promoure i desenvolupar la cooperació científica entre centres - nacionals i internacionals de recerca oncologica . d. Promoure la formació de joves investigadors i metges especialistes . e. Promoure tates aquelles activitats relacionades amb la recerca oncologica que contribueixin a millorar la qualitat de vida deis ciutadans en general i de les persones afectades per malaltia
Fundadors:
Generalitat de Catalunia, Fundació Privada d'Estudis i Recercca Oncològica (FERO) i Fundació Cellex
Objectius:
Promoure i desenvolupar investigació translacional clínica i preclínica d'excel·lència , orientada a millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de malalties oncològiques i facilitar la difusió i l'aplicació als pacients dels resultats, que, al final, haurien de ser el beneficiari final de l'activitat de VHIO.
Patronat:
Hble. Sr. Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut (President), Dr. Pere Mir i Puig (President d'Honor), Sr. Esteve Arimany i Lamoglia (Secretari i Vocal), Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas, Secretari d'Universitats i Recerca (Vicepresident i Vocal), Sr. Jordi Segarra Pijuán, Fundació Cellex (Vicepresident i Vocal), Dr. Albert Barberà Lluís, Director General de Recerca i Innovació en Salut (Vocal), Dr. Josep Maria Borràs i Andrés, Director del Pla d'Oncologia (Vocal), Sr. Àngel Font Vidal, Director Corporatiu d'Investigació i Estratègia de la Fundació Bancària "la Caixa" (Vocal), Sr. Francesc Subirada i Curcó, Director General de Recerca (Vocal), Sr. Francisco González Rodríguez, President de la Fundació BBVA (Vocal), Sr. Gonzalo Rodés Vila, Fundació Fero (Vocal), Sr. Isidre Fainé Casas, President de la Fundació Bancària "la Caixa" (Vocal), Sr. Jaume Giró Ribas, Director General de la Fundació Bancària "la Caixa" (Vocal), Sr. Lluís Torner Sabata, Fundació Cellex (Vocal), Sr. Rafel Pardo Avellaneda, Director de la Fundació BBVA (Vocal), Sr. Vicenç Martínez Ibáñez, Geren de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (Vocal), Sra. Esther Planas Herrera, Directora Corporativa de Finances i Mètoes Fundació Bancària "la Caixa" (Vocal), Sra. M. Àngels Campderrós Salvans, Fundació Fero (Vocal), Sra. Sol Daurella i Comadrán, Fundació Fero (Vocal), Assissteixen amb veu i sense vot:, Dr. Jaume Raventós, convidat, Departament Recercca, Dr. Jaume Reventós, convidat, Departament Recerca, Dr. Joan Xavier Comella Carnicé, convidat, Director de Vall d'Hebron Institut de Recerca, Dr. Lluís Roviara Pato, convidat , Director CERCA, Sr. Andrés de Kelety Alcaide, Gerent, Sr. Josep Balsega Torres, President del Comité Cientìfic, Sr. Josep Tabernero Caturia, Director, Sr. Sergi Cuadrado Bener, Adjunt a Gerència
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, CERCA, ACER, WIN Consortium, Cancer Core Europe, EuroPDX, Union for Internacional Cancer Control (UICC)
Any dades:
2023
Pressupost anual:
20.087.950,00 €
Any pressupost:
2017