FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

Nom:
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
Adreça:
Rda. Ronda Rector Arolas, s/n
Codi postal:
17600
Ciutat:
Figueres
Comarca:
Alt Empordà
Correu electrònic:
Telèfon:
972501400
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
97
Data de registre:
1984-10-24
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Comarcal
Persona de contacte:
Ramon Puig Rich
Gerència:
Sergi Iglesia
Història:
La Fundació Salut Empordà, és una fundació sense afany de lucre constituïda originariament l'any 1313 com a hospital per a pobres. El marc d'actuació de la Fundació engloba tres línies de provisió de serveis sanitaris: atenció primària, atenció especialitzada i l'atenció sociosanitària. La Fundació gestiona l'Hospital de Figueres, l'Àrea Bàsia de Salut de l'Escala i el Centre Bernat Jaume.
Objectius:
La nostra missió es prestar serveis d'atenció integrats en l'àmbit de la salut i la dependència orientat a les necessitats de la població de l'Alt Empordà, amb la visió de ser una institució prestigiosa, de referència a la nostra comarca i reconeguda en el sistema de salut. Els valors que recull el Pla Estratègic vigent són respecte, equitat, compromís, qualitat i de sostenibilitat.
Patronat:
Marta Felip Torres, Alcadessa de Figueres (President), President del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (Vicepresident), Un conseller comarcal, elegit pel plenari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (Vocal), Dos eclesiàstics, un d'ells el Rector de la Parròquia del Bon Pastor i l'altre elegit entre la resta d'eleciàsitcs de la població (Vocals), Dos regidors de l'Ajuntament de Figueres, elegits per la corporació municpal en sessió plenaria (Vocals), Fins a un màxim de cins persones, nomenades pel mateis patronat, que s'hagin significat en l'impuls d'activitats d'interès sanitari, sociosanitari, social o empresarial, preferenment en l'àmbit on la Fundació presti els seus serveis i activitats (Vocals), Tres ciutadans elegit per la corporació municipal en sessió plenària (Vocals)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2023
Pressupost anual:
5.320.000,00 €
Any pressupost:
2012