FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

Nom:
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
Adreça:
Alí-Bei, 25, 3r
Codi postal:
08010
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
93 244 05 70
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
72SND
Data de registre:
1999-04-22
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Xavier Ferrer
Direcció:
Manuel Alcaide i Aragón
Fundadors:
Asociación Bienestar i Salud (ABS)
Objectius:
FSC desenvolupa una sèrie de projectes des d'una perspectiva no només assistencial, sinó també a nivell de prevenció, sensibilització, inserció social i laboral, consultoria i investigació aplicada. En aquest sentit, el caràcter canviant de la nostra realitat social ens exigeix una constant avaluació de les noves necessitats. I per aix6 modelem i definim les nostres àrees d'acció des d'una perspectiva eminentment dinàmica i multidisciplinària. Els objectius d'interès general d'FSC són: • Contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes d'assistència, reinserció, suport jurídic, investigació, formació o consultoria; així com mitjançant la creació de tot tipus de dispositius assistencials i de reinserció apropiats. • Lluny de limitar-se a intervenir en una àrea concreta en el marc de la salut i el benestar social, la Fundació es planteja intervenir en una multiplicitat de problemes i en les seves àrees de confluència, especialment en els temes de salut amb un contingut social i comunitari o, vist des d'un altre angle, en els temes socials relacionats amb la salut. • Aquestes accions es dirigiran al conjunt de col·lectius que componen la població general, sense cap discriminació, i per això tindran en compte els problemes socials i de salut de persones de qualsevol edat, gènere, raça, condició social i nacionalitat. Prioritàriament es consideraran els col·lectius desfavorits o amb dificultats especials: persones drogodependendents, persones marginades, dones maltractades, gent gran, joves en risc, persones immigrades a l'atur, persones amb malalties mentals, etc. • Els àmbits preferents, que no exclusius, d'intervenció de la Fundació seran l'alcoholisme, la resta de drogodependències, les addiccions comportamentals, el VIH-SIDA i d'altres malalties de transmissió sexual, la tercera edat, l'educació per a la salut, la inserció de persones recluses, les persones discapacitades psíquiques i físiques, la violència familiar, juvenil, vandàlica, racista i política, així com els trastorns mentals de tot tipus. • Específicament, la Fundació desenvoluparà accions de cooperació per al desenvolupament i de promoció de la solidaritat entre els pobles. • De la mateixa manera, la Fundació desenvoluparà programes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i en el lloc de treball, amb especial atenció a la prevenció deis riscs laborals. • Així mateix, la Fundació promoure la salut, la qualitat de vida i el civisme entre els infants i els i les joves, mitjançant els projectes preventius i la prestació dels serveis adequats. • La Fundació també podrà exercir la tutela i curatela legals de persones amb trastorns mentals i altres discapacitats, així com la d'ancians que presentin una impossibilitat d'exercir adequadament les seves funcions de discerniment i voluntat, en els termes que estableixin les lleis. • La Fundació treballarà per implicar i fer participar activament la societat, potenciant el voluntariat, col·laborant amb altres entitats afins i promovent una col·laboració activa amb les entitats públiques i privades amb les que Is comparteixi objectius comuns.
Patronat:
Francisco González Sedeño (President), Pilar Robres Alen (Vicepresidenta), Álvaro Rodríguez Carballeira (Vocal), Antoni Bidal Riu (Vocal), Antonio Luís Torres López (Vocal), Araceli Hernández Hernández (Vocal), Carmen Mingarro Blasco (Vocal), Concepción Grau Junyent (Vocal), Estela M. Jaúdenes Vaquer (Vocal), Helena Gotzens Gràcia (Vocal), Joaquín García Sabater (Vocal), José Luis Carbó Alejandre (Vocal), Juan Antonio Saluda Munté (Vocal), M. Delia Galilea Cuadra (Vocal), Maria Luisa González Diez (Vocal), Roberto Bull Gascón (Vocal), Rosa Artal Rozas (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, articipació en altres organismes (Associacions, federacions ...): La FSC participa en nombroses xarxes i grups d'organitzacions tant a l'Estat Espanyol, com a nivell internacional, depenent de les problemàitiques a les quals intervé activament. A nivell de Catalunya, participa a la Plataforma contra les violéncies de génere, la confederació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, la Federació Catalana de Voluntariat Social, el Comité 1 de desembre, la Federació Catalana de Drogodependéncies, La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos d'Inserció, la Federació " Encaix " d'entitats tutelars, el Fòrum de Salut Mental i d'altres.
Any dades:
2018
Pressupost anual:
33.399.255,81 €
Any pressupost:
2016