FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA

Nom:
FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA
Adreça:
Plaça Pare Miquel, , baixos
Codi postal:
08950
Ciutat:
Esplugues de Llobregat
Comarca:
Baix Llobregat
Correu electrònic:
Telèfon:
93 371 88 87
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
000609
Data de registre:
2001-11-22
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Ministerio de Justicia (Registro de Entidades Religiosas)
Àmbit geogràfic:
Comarcal
Persona de contacte:
Antoni Rodríguez Arribas
Fundadors:
Xavier Armengol Siscares, Jordi Riba Cebrian, Inma Cano Canton, Jose Luis Mila Sagnier, Fernando Gispert Estrada, Eva Valdeperas Binefa
Objectius:
El fi de la Fundació Santa Magdalena, que no en te ànim de lucre, es la pràctica de la caritat evangèlica, segons la doctrina de la Església catòlica, versals mes necessitats. Per això, promourà i finançarà, en la mesura de les seves possibilitats, projectes d’assistència social, de formació i de cooperació aldesenvolupament, podent establir a tal efecte convenis de cooperació amb entitats que es dediquin a aquests fins. En tot cas, no se exigirà alsdestinataris contraprestacions econòmiques obligatòries; i es posarà a disposició de qui lliurament ho sol·liciti assistència religiosa catòlica,fonamentalment a través de la Parròquia Santa Magdalena.
Patronat:
Xavier Armengol Siscares (President), Antoni Rodríguez Arribas (Secretari), Enric Pons Ribas (Vicepresident), Joan Ribas Ariño (Vocal), Luca Ezzio Maggioni (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions
Any dades:
2024