FUNDACIÓ INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP (IfTL)

Nom:
FUNDACIÓ INSTITUTE FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP (IfTL)
Adreça:
Via Augusta 29, 3r 1a
Codi postal:
08006
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
643 458 268
Lloc web:
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social • Educació
Número de registre:
3223
Data de registre:
2021-07-02
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
Héctor Encuentra
Direcció:
Héctor Encuentra
Fundadors:
Tenen la consideració de fundadors els senyors Ruben Fernando Llop Ruiz, Alexandre Grasas Leon i Luis Maria Roses Pou.
Objectius:
La “Fundación Institute for Transformational Leadership” es expressió del compromís dels seus fundadors amb la millora sostinguda de la societat. Amb aquest propòsit, la fundació perseguirà fins de interès general de caràcter social, científic, educatiu i d’investigació, per a fomentar el desenvolupament dels individus, amb especial atenció als col·lectius més desfavorits, promovent la responsabilitat social corporativa de les empreses. La fundació, segons determini el seu patronat, projectarà lliurement les seves actuacions en la forma que consideri més adequada per al compliment de les finsabans expressats. No obstant això, a causa de l'amplitud de tals fins, la "Fundacion Institute for Transformational Leadership" concreta els mateixos fonamentalment en els següents: 1-Acció Social. Articular i canalitzar múltiples esforços en l’acció social i tractar de convertirse en l'expressió del ferm i voluntari compromís dels seus fundadors amb la societat. Contribuir a la millora de les condicions de vida dels col·lectius socials més desprotegits. Explorar la generació de valor social a partir del desenvolupament sostenible i la responsabilitat social, comprenent la forma en què, en un món en constant canvi impacten les activitats empresarials, les activitats d'organitzacions no lucratives i el lideratge social de les dues. Fomentar el lideratge social com a catalitzador de la creació d'un futur millor i diferent, que sigui inclusiu i sostenible. 2- Acció en l'àmbit científic, educatiu i d'investigació. Impulsar i realitzar projectes formatius de nivell de secundària, grau, postgrau, professional i de continuïtat, així com col·laborar amb universitats i centres d'ensenyament en activitats i programes vinculats a al lideratge i la transformació de les organitzacions. Promoure el desenvolupament de individus humanistes iconscients, amb la difusió en la societat del coneixement científic, i crear o ajudar a crear espais de trobada entre la societat civil, la investigació interdisciplinària i les organitzacions, amb especial orientació cap a l'excel·lència i l'anàlisi de qüestions globals i internacionals. Contribuir a el coneixement, desenvolupament i progrés de les realitats socials, polítiques i econòmiques.
Patronat:
Dr. Rubén Llop (President), Dr. Àlex Grasas (Tresorer), Sr. Lluís Roses (Vicepresident)
Any dades:
2021