FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ

Nom:
FUNDACIÓ ORFEÓ LLEIDATÀ
Adreça:
Sant Martí, 60-62
Codi postal:
25004
Ciutat:
Lleida
Comarca:
Segrià
Correu electrònic:
Telèfon:
973 23 35 54
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social • Cultura • Educació
Número de registre:
2850
Data de registre:
2014-07-18
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Òscar Enrech Baulies
Direcció:
Òscar Enrech Baulies
Fundadors:
Associació Orfeó Lleidatà
Objectius:
Les seves finalitats socials, establertes a l’article 5 dels seus Estatuts, són: 1. Mantenir i millorar, arreu on abasti la seva capacitat d’influència, l’afecció pel cant coral i la música en general, mitjançant iniciatives i actuacions pròpies. 2. Intensificar l’activitat musical a la ciutat de Lleida i a comarques de la rodalia, mitjançant la iniciativa directa o col·laboració en iniciatives d’altres per a preparació i execució de concerts o d’altres tipus d’activitats. 3. Endegar i impulsar projectes de formació musical, com l’escola de música, i la formació del lleure juvenil per mitjà de la pedagogia d’ensenyaments de música per a nens, adolescents o adults, amb cursets de formació, conferències, col·loquis, trobades, colònies de vacances, i altres formes d’iniciació i organització didàctica. 4. Planejar, organitzar i dur a terme els plans, programes, i les tècniques i mètodes adients per a la consecució dels fins esmentats, amb mitjans a l’abast directe de l’entitat, o de col·laboració amb d’altres persones o entitats segons s’escaigui. 5. Aplicar als fins esmentats en aquest article, el cultiu i promoció d’especialitats pròpies o de tercers en altres arts, com són, la dansa, escena i escenografia o aspectes literaris i fonètics del llenguatge, dicció i declamació, expressió corporal, etc. 6. Divulgar repertoris i pedagogia musicals, també mitjançant publicacions escrites, audiovisuals, d’altres tipus tècnics d’acord amb normes locals vigents en cada cas. 7. Desvetllar i desplegar de contingut educatiu-musical, o secundar-ne les endegades per altres entitats públiques o privades que estimi com a mereixedores de promoció col·lectiva.
Patronat:
Albert Hortal Rosell (Vocal), Antoni Soliva Gili (President), Benet Ballespí Sambola (Vocal), Gemma Serentill Rubio (Vocal), Joan Sangrà Estany (Vicepresident), Judit Alcober Plata (Vocal), Marc Franch Condo (Secretari), Margarita Bernadó Tomàs (Vocal), Xavier Quintuillà Durich (Vocal)
Any dades:
2022
Any pressupost:
2018