FUNDACIÓ SUPPORT-GIRONA

Nom:
FUNDACIÓ SUPPORT-GIRONA
Adreça:
Pierre Vilar, 5
Codi postal:
17002
Ciutat:
Girona
Comarca:
Gironès
Correu electrònic:
Telèfon:
972 24 91 10
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social
Número de registre:
1817
Data de registre:
2003-06-06
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Comarcal
Persona de contacte:
Cécile Crozet
Gerència:
Josep Maria Solé Chavero
Fundadors:
Pere Cornellà Valls, en nom pròpi. Maria Combalia Garcia, en representació de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i comarques. Núria Martínez Barderi, en representació de la Fundació DRISSA Martí Masferrer Mascort, en representació de l’IAS Silvestra Moreno Garcia, en representació de la Fundació de Malalts Mentals de Catalunya. August Moret Branyas, en representació de l’Associació Gerion.
Objectius:
Donar suport global i individualitzat a persones amb discapacitat amb les que tenim un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans. Té com a missió acompanyar persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per a contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat i, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant la persona en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiats pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.
Patronat:
Pere Cornella Valls (President), Francesca Blanch Roura (Vicepresidenta), Dolors Badosa i Collell (Vocal), Maria Combalia Garcia (Vocal), Núria Martínez Barderi (Vocal), Núria Martínez Barderi (Secretària), Pili Monreal Bosch (Vocal), Martí Masferrer Mascort (Vocal)
Any dades:
2023
Any pressupost:
2020