FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ

Nom:
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
Adreça:
Passatge Germana Carme Mascaró, 1
Codi postal:
08500
Ciutat:
Vic
Comarca:
Osona
Correu electrònic:
Telèfon:
93 302 79 79
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social • Educació
Número de registre:
3011
Data de registre:
2017-03-13
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Catalunya
Persona de contacte:
Oscar Pajuelo Carrasco
Gerència:
Josep Closa Canudas
Fundadors:
Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna
Objectius:
a. Oferir un servei d’educació integral en centres docents, dirigit als membres de les seves comunitats educatives (professors, alumnes i personal no docent), basat en una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, seguint una tradició pedagògica iniciada per Joaquima de Vedruna i donant continuïtat a la trajectòria educativa portada a terme per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, i assumint-ne el seu caràcter propi. b. Compensar les desigualtats en l’accés a l’educació, la cultura i la formació. c. Oferir formació inicial i permanent del professorat i personal no docent de centres educatius i també a altres professionals relacionats amb l’educació. 2. Per complir la seva finalitat, la Fundació podrà assumir la titularitat, creació, direcció, administració i gestió de centres docents, formatius o educatius de qualsevol nivell, etapa, grau, modalitat i especialitat, d’educació reglada i no reglada i, en relació al mateixos, realitzar qualsevol acció per a la seva continuïtat i millora en tant que assumeixin i apliquin el Caràcter Propi expressat en la Proposta Educativa Vedruna, posant en pràctica el seu estil educatiu i el compliment de les normes aprovades pel Patronat. 3. El caràcter propi dels Centres educatius que pertanyin a la titularitat de la Fundació disposaran d’una clàusula explícita de la seva identitat religiosa catòlica. D’acord amb la seva identitat, s’impartirà en els Centres de forma regular els ensenyaments de religió catòlica; s’oferirà la possibilitat de rebre un acompanyament en el procés de creixement humano-cristià mitjançant un servei institucionalitzat; es disposarà d’una capella o lloc adient per a la celebració d’actes religiosos; i s’afavoriran els plans que potenciïn la pastoral escolar i el desenvolupament humano-cristià. 4. Addicionalment, la Fundació podrà col·laborar amb activitats formatives i d’educació en països on la entitat fundadora desenvolupi activitats socials i de pastoral amb els mateixos finalitats que s’han exposat en els apartats anteriors i així mateix, el suport de qualsevol ordre que s’hagi de prestar a les persones vinculades a l’entitat fundadora, sigui de forma directa o indirecta i en els àmbits propis de salut i d’atenció social.
Patronat:
Montserrat Espinalt Soldevila (Presidenta), Maria Busquets Jordà (Secretària), Rosa Estruch Pijoan (Vocal), Immaculada Bonada Gomà (Vocal), Maria Alba Amado Camprubí (Vocal), Maria del Mar Callau Roig (Vocal), Jordi Espona Arumí (Vocal), Antoni Serrat Callís (Vocal), Albert Romagera Canals (Vocal), Salvador Vaquer Moreno (Vocal), Narcís Vives Ylla (Vocal)
Any dades:
2022