Curs: Gestió de projectes orientada a resultats i impacte (2a edició)

Gestió / Econòmic
18 de maig i 3 de juny de 2022

Informació

18 de maig i 3 de juny de 2022
De 9.30 a 12.30 h (ambdues sessions)
Durada: 6h
Modalitat: Online

Preu per participant:

150 € Fundacions associades a la CCF
300 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te