Informació bàsica de protecció de dades:

Els informem que les seves dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de la Coordinadora Catalana de Fundacions. La finalitat i legitimació d’aquest fitxer és facilitat la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat: gestionar la seva inscripció i participació al present curs, invitació a actes i esdeveniments; facilitar informació promocional sobre l’entitat, les seves publicacions i
les seves activitats que puguin ser del seu interès.
Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la.

En el cas d’obtenir el seu consentiment, tractarem la seva imatge per fer-ne difusió als mitjans de comunicació o materials divulgatius de la COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, incloses les xarxes socials.

Les seves dades podran ser comunicades a administracions i organismes públics per obligació legal i a proveïdors o col·laboradors de la COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, únicament amb l’objectiu de complir amb les finalitats especificades en la política de privadesa.

Poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat i l’oblit, adreçant-vos per escrit a la COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, amb domicili a Carrer Pau Claris, 167,Pral. 2a B de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@ccfundacions.cat

Poden consultar el detall de la política de privadesa a: https://ccfundacions.cat/politica-de-privadesa/