Audiovisual

2021-10-21
“Les fundacions han crescut molt a les comarques de Lleida durant els últims vint anys”-Lleida TV
http://lleidatv.alacarta.cat/noticieslleida/capitol/dijous-21102021-migdia
2021-06-20
Situació de les entitats, les donacions i la pandèmia. SER Catalunya.
2020-12-10
Ràdio Estel: Entrevista Pere-A. Fàbregas: “Economia amb valors”
2020-11-23
Presentació de l’informe de gènere de la CCF: Informatiu HORA 14 de SER Catalunya