Canal Jurídic: ‘El compliment normatiu de les fundacions. Una forma de funcionar, més enllà de les obligacions legals’

29/07/2023

La implantació d’un programa de compliance a les fundacions ajuda a identificar i avaluar els riscos operatius i legals a què s’enfronten, així com a establir mecanismes interns i externs de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests. A més, implica assumir un sistema més ètic de gestió i un compromís en matèria de bon govern.

El proper 28 de setembre organitzem una nova sessió del Canal Jurídic de la CCF – exclusiva per a les fundacions sòcies – amb la col·laboració de Caixa d’Enginyers, amb l’objectiu de revisar les principals obligacions en matèria de compliment normatiu i de donar a conèixer les diferents vessants que deriven del compliance, fent una revisió general de les principals qüestions que s’han de tenir en compte.

Aquesta sessió, que es podrà seguir via telemàtica, s’adreça a membres dels patronats, secretaris/es i professionals de les fundacions amb responsabilitat dins l’àrea jurídica o d’administració.

PROGRAMA

  • 09.30 h Benvinguda i presentació: Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions
  • 09.35 h El compliment normatiu: una forma de funcionar més enllà de les obligacions legals de les fundacions: Olga Pozas i Felip Carbajo, compliance officers de la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques.

a. Antecedents
b. Requisits per considerar la responsabilitat penal de les fundacions.
c. Tipologia de delictes i penes

2. Implementació d’un programa Compliance.

a. El model de prevenció de riscos
b. Supervisió, seguiment i actualització.

  • 10. 40 h Torn obert de paraules i resolució de dubtes
  • 10.45 h Fi de la sessió

* Aquesta sessió és exclusiva i gratuïta per a les fundacions associades a la CCF.

Informació
  • Data: 28/09/2023
  • Hora: 09:30h
  • Modalitat: virtual
Inscriu-t'hi