Celebrem l’aprovació de la Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme

02/01/2024

El passat 29 de desembre, el DOGC va publicar la LLEI 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme. Celebrem l’aprovació d’una llei que, tal com destaca el seu preàmbul, busca “valorar i potenciar l’associacionisme, amb l’objectiu d’enfortir-lo, fomentar-ne el creixement i incrementar la consciència social sobre els seus valors i principis a Catalunya”.

Considerem aquesta normativa un instrument eficaç per impulsar mesures i accions concretes que contribueixin al desenvolupament i consolidació del teixit associatiu a Catalunya, reconeixent-lo com a valor públic.

Des de la Coordinadora Catalana de Fundacions, hem participat activament durant tot el procés legislatiu d’aquesta llei, defensant fermament el rol del món fundacional en el marc associatiu del país. La nostra implicació ha inclòs la presentació d’al·legacions, reunions amb diversos partits polítics, i diverses compareixences al Parlament de Catalunya, tot això amb l’objectiu de reforçar i posicionar les nostres propostes i perspectives.

La llei aprovada reflecteix aquest enfocament ampli i reconeix i incorpora de manera específica les fundacions com a actors clau dins l’associacionisme, compartint amb la resta d’entitats els valors, principis i el compromís ètic cap al bé comú.

Com s’exposa al seu Preàmbul I: “Per tant, l’associacionisme l’integren diversos actors que inclouen: les plataformes ciutadanes i els grups socials, amb una gran presència a escala local i territorial i amb capacitat d’autoorganització i d’interlocució; les associacions de base, que utilitzen la forma jurídica de l’associació atès que encaixa amb llurs valors i maneres de fer, i les entitats amb altres formes jurídiques –com ara les fundacions amb finalitats d’enfortiment comunitari, que reben el suport de l’activitat associativa, o les cooperatives sense ànim de lucre– que comparteixen amb les associacions les maneres de fer solidàries, els principis democràtics i el compromís constitutiu amb el bé comú.”

Tanmateix, i malgrat ser una llei que ajudarà a impulsar el desenvolupament del teixit associatiu, des de la CCF lamentem el greuge comparatiu entre els diferents tipus d’entitats que conformen l’associacionisme, en tant que la llei fa un èmfasi especial en el suport i el foment de les associacions, en l’establir que les administracions públiques “han de potenciar les associacions d’una manera preferent”. Des de la CCF, vam defensar una visió més àmplia i inclusiva en aquest punt, reconeixent de manera més justa i equitativa el paper clau que juguen les fundacions, junt amb la resta d’entitats, que contribueixen significativament a l’associacionisme al nostre país.

* Des dels serveis jurídics de la CCF s’ha elaborat una nota informativa amb informació addicional sobre la LLEI 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme, un document d’accés exclusiu per a les fundacions associades a la CCF. Trobareu aquesta informació a l’apartat ‘Documents d’interès’ del nostre web.

Esperem que sigui del vostre interès.

* Peu de foto: Helena Solano, responsable dels serveis jurídics de la CCF, va ser al Parlament de Catalunya el passat 21 de desembre durant l’aprovació de la Llei de foment de l’associacionisme, un acte que va comptar amb la participació del Conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i de representants de diversos grups parlamentaris, i amb l’assistència d’altres entitats del Tercer Sector.