Coneix l'Observatori

​Dades per explorar, conèixer i connectar amb l’univers fundacional i la filantropia

Publicacions de l’Observatori

Balanç Social
Papers de treball
  • "Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic"
  • "Estudi comparatiu de fundacions a la UE"
Informes sectorials
  • Informe sectorial de Salut
  • Informe sectorial de Cultura
Apunts de l’Observatori de Fundacions
  • Apunt 23/2020
  • Apunt 22/2020
  • Apunt 21/2020

El món de les fundacions en xifres

Fundació per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre de treballadors

Evolució del nombre de voluntaris

Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

2.000 fundacions actives

82.000 treballadors

41.000 voluntaris

4.813 milions €/any d’ingressos per a activitats

Amb el suport de

Treballem en xarxa