Coneix l'Observatori

​Dades per explorar, conèixer i connectar amb l’univers fundacional i la filantropia

Publicacions de l’Observatori

Balanç Social
Papers de l’OdF
  • "L'economia social i les fundacions"
  • "Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic"
  • "Estudi comparatiu de fundacions a la UE"
Informes i Enquestes de l’OdF
  • La composició de gènere a les fundacions
  • Informe sectorial de Salut
  • Informe sectorial de Cultura
  • Informe La filantropia a Catalunya 2003-2016
Apunts de l’OdF
  • MarÇ 2021/ Fundacions per l'equitat de gènere
  • Febrer 2021/ Essencials per la gestió de l'impacte
  • Gener 2021/ Variació Fundacions

El món de les fundacions en xifres

Fundacions per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre
de persones treballadores

Evolució del nombre
de persones voluntàries

                              Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

2.000 fundacions actives

82.000 treballadors/es

41.000 voluntaris/es

4.813 milions €/any d’ingressos per a activitats

Amb el suport de

Treballem en xarxa