Curs: ABC del bon govern de la fundació

Curs finalitzat

Informació

19 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 13.30 h

4h

Presencial

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

19 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 13.30 h

4h

Presencial

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius
• Provocar la reflexió sobre temes bàsics del rol del patronat com a òrgan de
govern de la fundació.
• Distingir conceptes bàsics referits a la governança i els òrgans de govern.

Docents
Marc Botella i Frederic Cusí. Socis, consultors i formadors de Inpacte, consultoria social i de Gobernanza Efectiva.

Professionals o membres del patronat que volen adquirir les nocions bàsiques sobre el bon govern de la fundació.
No calen coneixements previs sobre la matèria.

1. Govern, responsabilitat i ètica.
a. Comportament ètic i conflictes d’interessos.
b. Composició del patronat – selecció i renovació.
c. Autoavaluació i millora contínua.

2. Rols i funcions del Patronat – eficiència
a. Pla de treball del Patronat.
b. Distribució de funcions.

3. Reunions efectives i adopció d’acords
a. Millorar l’operativitat i fomentar la participació.

4. Relacions entre patronat i direcció general
a. Com cuidar els lideratges.
b. Expectatives del Patronat vers la DG i viceversa.

Combinació de l’explicació teòrica amb dinàmiques de participació.