Curs: Claus per un patronat d’alt rendiment

Curs finalitzat

Informació

3 i 5 de maig

9.30h a 12.30h (ambdues sessions)

6 hores

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

3 i 5 de maig

9.30h a 12.30h (ambdues sessions)

6 hores

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius

• Reflexionar sobre el rol del patronat en el bon funcionament de la fundació.
• Conèixer metodologies i dinàmiques de treball per fer un patronat més eficient.
• Aprendre l’ús d’eines per autoavaluar el patronat
• Aprendre l’ús d’eines per planificar i organitzar millor el funcionament del patronat.

A qui s’adreça?

A direccions generals i a membres dels patronats de les fundacions, especialment a la presidència.

Formadors: Frederic Cusí i Marc Botella (Inpacte)