Curs ‘Com fer el tancament de l’exercici comptable’

Curs finalitzat

Informació

29 de novembre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

29 de novembre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius

  1. Assegurar el compliment normatiu en matèria comptable.
  2. Revisar els aspectes principals a tenir en compte en el tancament de l’exercici.
  3. Evitar el risc d’errors materials.
  4. Garantir que la comptabilitat reflecteix fidelment la realitat econòmica i financera de la fundació.

Docents

  • M. Eugènia Bailach, sòcia de l’àrea d’auditoria a AUREN.
  • Eva Piera, assessora entitats no lucratives a AUREN. 

Professionals de l’àrea econòmica i d’administració de les fundacions. Per a un bon aprofitament del curs, és recomanable tenir com a mínim, un nivell intermig de coneixement en temes comptables i fiscals. 

1. Objectius de la comptabilitat
2. Marc legal comptable a aplicar a les fundacions catalanes
3. Procediments d’una bona gestió econòmica i financera
4. Accions de revisió, control i registre dels epígrafs més significatius
5. Altres aspectes específics de les fundacions
6. Compliment de l’obligació de transparència
7. Exercici pràctic

S’assoliran els objectius a través de l’explicació teòrica i la realització d’un exercici pràctic.