Curs: De la teoria a la pràctica: desenvolupant un programa d’èxit de grans donants

Curs finalitzat

Informació

18 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 13.30 h

4h

Presencial

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Informació

18 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 13.30 h

4h

Presencial

Preu per participant

Places exhaurides. Accedir a la llista d'espera

Objectius
• Entendre les bases del treball amb grans donants i les claus per impulsar la cultura de la filantropia a la fundació.
• Desenvolupar les competències tècniques i transversals necessàries per a treballar amb èxit en la gestió de grans donants.
• Identificar i relacionar-se de manera efectiva amb grans donants adaptant comunicació i estratègia a cada perfil.
• Aprendre l’estructura i els elements claus d’una proposta de valor guanyadora.
• Disposar d’eines pràctiques de fàcil aplicació per implementar o potenciar un programa de grans donants.

Docent
Sara Di Lullo. Consultora, formadora i coach en fundraising. Directora de Client Engagement per al Regne Unit i Europa de l’agència de fundraising internacional Veritus Group. Especialista en gestió de programes d’alt impacte de grans donants i capacitació de líders i equips de fundraising.

Professionals del fundraising que treballen o volen començar a treballar amb grans donants. Directors generals i membres de patronats que es relacionen amb donants. Les fundacions que es poden beneficiar més d’aquesta formació són les que ja tenen una base de socis i donants establerta. No calen coneixements previs sobre el tema ni haver treballat prèviament amb grans donants.

Bloc 1

 1. Filantropia i patrons de comportament de donants de gran valor a Catalunya i a Espanya.
 2. Claus per entendre i impulsar una Cultura de Filantropia a la teva organització: enfocament del fundraising orientat al donant i storytelling.
 3. Grans donants: Qui són? On són? Com relacionar-nos?
 4. Rols i funcions: les competències tècniques i transversals per treballar amb grans donants.

Bloc 2

 1. Capsa d’eines per treballar amb grans donants:
  • Per on començo?: el cicle de la qualificació
  • Plans de comunicació amb el donant
  • Maximitzar l’eficiència del programa
 2. La proposta de valor: elements clau per a una proposta guanyadora
 3. Seguiment i rendició de comptes

El taller utilitza una metodologia participativa, amb exercicis pràctics i role-play. S’utilitzaran casos i dades reals d’ONGs (anonimitzades) per il·lustrar els punts clau.