Conoce el Observatorio

Datos para explorar, conocer y conectar con el universo fundacional y la filantropía

2.000 fundaciones activas

82.000 trabajadores

41.000 voluntarios

4.813 millones €/año ingresos por a actividades

El mundo de las fundaciones en cifras

Fundació per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre de treballadors

Evolució del nombre de voluntaris

Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Publicaciones del Observatorio

Balanç Social
Papers de l’OdF
  • "L'economia social i les fundacions"
  • "Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic"
  • "Estudi comparatiu de fundacions a la UE"
Informes i Enquestes de l’OdF
  • La composició de gènere a les fundacions
  • Informe sectorial de Salut
  • Informe sectorial de Cultura
  • Informe La filantropia a Catalunya 2003-2016
Apunts de l’OdF
  • MarÇ 2021/ Fundacions per l'equitat de gènere
  • Febrer 2021/ Essencials per la gestió de l'impacte
  • Gener 2021/ Variació Fundacions

Con la colaboración de

Trabajamos en red