Ja pots consultar la Memòria d’activitats 2022!

27/06/2023

Compartim la Memòria d’activitats 2022, un recull amb les principals fites assolides per la Coordinadora Catalana de Fundacions que és alhora un exercici de transparència i de rendició de comptes davant de les fundacions associades, les administracions, els grups d’interès i el conjunt de la societat.

Aquestes pàgines són també un reflex de la vitalitat del sector fundacional de Catalunya, del treball i l’esforç de la nostra entitat i de la decidida voluntat d’aportar valor als nostres associats.

Us animem a llegir la memòria i a conèixer en detall la feina duta a terme durant un any en què hem seguit representant i defensant les fundacions, tot reivindicant la seva contribució al progrés i el benestar de les persones. A continuació, resumim els darrers 12 mesos mitjançant set destacats:

 • Seguim creixent! 726 fundacions associades
  El 2022 la nostra comunitat ha arribat a les 726 fundacions associades que representen diversos sectors d’activitat la xifra més gran de la història de la CCF.
 • Defensem les fundacions i sensibilitzem la societat
  Hem continuat impulsant accions de sensibilització i incidència amb l’objectiu de defensar els interessos del món fundacional, tant en l’àmbit autonòmic com l’estatal.
 • Consolidem el model de formació ‘A2: Aprèn i Aplica’
  Hem potenciat la nostra formació per capacitar i impulsar el món fundacional, amb més de 400 alumnes formats.
 • Generem coneixement amb l’Observatori de Fundacions
  L’Observatori de Fundacions ha seguit publicant dades i informes que demostren el pes del sector fundacional en la societat.
 • Comissions sectorials, el motor de la CCF
  Les comissions, amb la recent creació de la Comissió de Fundacions Universitàries, ens han permès debatre, generar sinergies i afavorir el treball en xarxa.
 • Creix l’equip tècnic de la CCF: impulsem l’àrea jurídica i la de comunicació
  Hem ampliat l’equip amb dues incorporacions que ens permetran potenciar l’àrea jurídica i la de comunicació.
 • Nova Junta Directiva
  Aquest any hem renovat l’òrgan de govern amb nous membres, encapçalats per la nova presidenta, Eugènia Bieto.

Vàrem tancar el 2022 assolint els objectius que ens havíem fixat, fet que ens empeny a mirar al futur i a dibuixar el full de ruta que guiarà els propers anys de la CCF. En aquest sentit, volem fer un merescut reconeixement a totes les persones, fundacions, entitats i empreses que durant el 2022 heu contribuït a l’assoliment dels objectius de la CCF. Sense la vostra col·laboració, moltes de les fites, projectes i activitats que expliquem en aquesta memòria no haguessin estat possibles.

Us encoratgem a seguir sumant i a formar part del canvi que ha de contribuir a la construcció d’una societat més justa i digna.

A tots i totes, gràcies per ajudar-nos a arribar més lluny!