Les implicacions de la Sentència “Glovo”: afecta a la relació entre les entitats i les persones treballadores autònomes?

20/09/2023

Arran de les sentències emeses en el cas “Glovo”, la Inspecció de Treball ha iniciat una revisió profunda de les dinàmiques entre entitats i les persones treballadores autònomes. Aquesta revisió s’enfoca especialment en aquells casos en què, tot i que la relació sembli tenir una naturalesa mercantil, hi ha indicis que podrien apuntar cap a una relació laboral.

Aquesta situació podria generar escenaris adversos per a les entitats, les quals podrien veure’s forçades a afrontar les obligacions relatives a les cotitzacions de seguretat social de cadascuna de les persones treballadores.
Per aquest motiu, volem posar-vos al corrent dels aspectes que, d’acord amb la sentència del Tribunal Suprem, poden ser considerats com indicatius de dependència en la prestació de serveis:

  • Inversió inicial: es posa èmfasi en la comparació entre l’escassa inversió realitzada per la persona treballadora per iniciar la seva activitat i la substancial inversió que l’entitat realitza i proporciona al treballador/a.
  • Integració del prestador de serveis en l’àmbit de l’entitat. Es considera com a indicis de dependència:

o Assistència al centre de treball o lloc de treball assignat per l’entitat.
o Seguiment d’un horari definit.
o La realització personal de les tasques.
o Absència d’organització empresarial a càrrec del treballador, pròpia i autònoma.
o Entrega al treballador de productes o serveis, així com la presa de decisions vinculants per part de l’entitat, com ara:

– Fixació de preus o tarifes.
– Selecció de clients.
– Indicació de persones a atendre.

o Caràcter fix de la prestació de serveis o retribució d’aquests: la retribució es fixa de manera unilateral per l’entitat.
o Càlcul de la retribució de l’empleat, guardant una proporció de lucre a favor de l’entitat.


* Aquest resum ha estat elaborat pels serveis jurídics de la CCF amb finalitats informatives per a les entitats associades i no constitueix per sí mateix un assessorament legal. Si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar informació, podeu contactar amb nosaltres.