S’aprova la reforma de la Llei de mecenatge mitjançant Reial Decret-Llei

20/12/2023

El passat 19 de desembre el Consell de Ministres va aprovar el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, mitjançant el qual modifica la Llei de mecenatge, vigent des de fa 21 anys. L’aprovació de la reforma d’aquesta llei es va frustrar la legislatura passada dos dies abans de rebre la conformitat del Senat. Després de ser ratificada al Congrés amb els vots favorables de tots els partits polítics (31 vots) i l’abstenció de Vox (5 abstencions), la reforma es trobava en tràmit a la Cambra Alta quan les dues Cambres es van dissoldre per l’avançament electoral del 23 de juliol. Finalment, el Govern de l’Estat l’ha aprovat com a Reial decret llei amb vigència a partir de l’1 de gener de 2024. Posteriorment, el 10 de gener, el Congrés va convalidar la norma.

El marc jurídic vigent a Espanya per al mecenatge és la ley 49/2002, de 23 de diciembre que actualitzava la ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, la primera que va incorporar el terme “mecenatge”.

Aquesta reforma incorpora avanços no només quantitatius (deduccions) sinó qualitatius. Suma noves figures del mecenatge que ja existeixen en altres països, com el mecenatge de recompensa – molt rellevant per al sector cultural -, el mecenatge de competències – que reconeix els professionals i empreses que dediquen el seu temps – així com una millora substancial del micromecenatge, tan important per a tantes ONG i per a projectes finançats per múltiples col·lectius de ciutadans, que més genuïnament contribueixen a crear societat civil. Us avancem algunes de les novetats més destacades:

  • S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció: en el cas de persones físiques, s’eleva de 150 a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per la resta n’hi haurà un 40% de deducció (en lloc del 35% vigent). En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l’impost sobre societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.
  • S’inclou en el concepte de donació fiscalment deduïble la cessió d’ús de tota mena de mobles i immobles dins del concepte més genèric de donació de drets.
  • S’amplia el concepte de conveni de col·laboració incloent-hi de forma expressa les aportacions en espècie inclosa la prestació gratuïta de serveis. El col·laborador podrà a més difondre aquesta col·laboració.
  • S’hi inclou l’anomenat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 €.
  • S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les activitats següents: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades estudiants d’altes capacitats.
  • Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

* Des dels serveis jurídics de la CCF s’ha elaborat una nota informativa amb informació addicional sobre les novetats d’aquesta reforma, un document d’accés exclusiu per a les fundacions associades a la CCF: Documents d’interès CCF

Sobre aquesta reforma, Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions, destaca que “després de diversos intents fallits, és tracta d’una gran notícia per al sector fundacional i representa un clar avenç, que reconeix i incentiva el compromís de la societat civil amb la filantropia, cosa que, sens dubte, contribuirà a incrementar els recursos de les fundacions i altres entitats del Tercer Sector. Des de la CCF considerem que és també un premi a l’esforç titànic dut a terme durant molts anys pels principals agents del sector per demostrar la necessitat d’aquesta reforma, i al gran consens polític aconseguit”.

La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, afirma que està “feliç per la resposta a una reivindicació històrica a una legislació en matèria de mecenatge que s’adapti al s. XXI, més europea i justa que posa en valor la solidaritat i la participació privada a l’interès públic. Queda camí per recórrer però celebrem el avanç i agraïm a tantes persones que des de múltiples plataformes ho han fet possible”.

Per la seva banda, Glòria Oliver, presidenta de l’Associació Espanyola de Fundraising (AEFr), apunta que “estem segurs que aquesta modificació de la Llei de Mecenatge serà un estímul entre la ciutadania i el sector privat per elevar el valor de les donacions, eina essencial per a la sostenibilitat de les causes dinterès general desenvolupades per les entitats no lucratives”. En aquest sentit, Oliver afirma que aquesta modificació de la Llei suposarà una transformació important per al Tercer Sector, ja que “facilita i reconeix la implicació i el compromís de la ciutadania en els problemes de la societat, des d’una perspectiva d’altruisme i, en definitiva, elevant l’Estat del Benestar”.

L’AEF, l’Asociación Española de Fundaciones, en paraules de la seva presidenta, Pilar García Ceballos-Zúñiga, valora la reforma com a “un important pas en el reconeixement de la tasca imprescindible que les entitats no lucratives (ENL) duen a terme a Espanya per complir els fins d’interès general i esperem que no hi hagi cap problema en la seva convalidació a les Corts. Quan parlem de filantropia i mecenatge parlem d’investigació de malalties, d’inversió en educació i en cultura, de projectes mediambientals, d’inclusió de persones amb discapacitat i moltes altres activitats que milloren la vida de la ciutadania”.

L’aprovació d’aquesta reforma de la llei és el resultat del treball col·lectiu del Tercer Sector, que fa anys que la reclama, i la interlocució amb el Congrés i amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. L’Associació Espanyola de Fundacions (AEF) va liderar la campanya #MecenazgoAquíYAhora, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), l’Asociación Española de Fundraising (AEFr), Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA), l’Asociación Valenciana de Fundaciones, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundació Catalunya Cultura – Plataforma per al Mecenatge, la Plataforma del Tercer Sector, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICEX), Spain Nab – Consejo Asesor para la Inversión de Impacto y Fundaciones de Navarra.

En el terreny polític, cal reconèixer l’esforç dut a terme pel grup parlamentari del PDeCAT en l’anterior legislatura, especialment dels aleshores diputats Ferran Bel i Sergi Miquel, que van aconseguir un consens polític gairebé total per dur a terme la reforma de la Llei de mecenatge, la qual es va frustar arrel de la convocatòria de les Eleccions Generals.

Peu de foto: visita al Congrés dels Diputats, el mes d’abril de 2023. D’esquerra a dreta: Helena Solano, responsable dels Serveis jurídics de la CCF; Isabel Peñalosa, Directora de RR.II de l’AEF; Sergi Miquel, diputat del PdCAT; Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, i Sara Pérez, gerent de la CCF.

A tot l’Estat, només la despesa de les ENL en activitats d’interès general arriba gairebé els 17.000 milions d’euros i, en el cas de les fundacions, en els últims 12 anys s’ha multiplicat per 2,45 el nombre de beneficiaris finals i directes de les seves activitats d’interès general. S’estima que el total del sector fundacional a Espanya va generar més de 27.000 milions d’euros de valor afegit el 2020 (2,4% PIB), i més de 550.000 llocs de treball, 3,4% del total de llocs de treball de jornada completa de l’economia espanyola. L’any 2022 van col·laborar amb alguna entitat el 39% de la població major de 18 anys.

La fundacions en Catalunya

Segons dades de l’Observatori de les Fundacions de la Coordinadora Catalana de Fundacions, a Catalunya hi ha més de 2.000 fundacions actives que duen a terme finalitats d’interès general en sectors com la cultura, l’educació, la salut, l’àmbit social, la recerca, la tecnologia, les universitats o el medi ambient.

El sector fundacional català ocupa més de 96.000 persones (el 2,7% del total d’ocupació a Catalunya) i genera una activitat que es tradueix en 36,7 milions de serveis a persones beneficiàries (4,8 serveis per habitant). Les fundacions concentren més 10.000 M€ en actius i superen els 5.700 M€ ingressats per les seves activitats. El Valor Afegit Brut (*VAB) de les fundacions ascendeix a 3.870 milions d’euros, el 1,9% del VAB total a Catalunya.