Networking and Territory

One of the objectives of the Coordinadora Catalana de Fundacions is to promote networking between foundations. For this reason, in addition to the Working Commissions that bring together the foundations working in the same field, we want to weave a network by decentralising all those actions and activities that are possible. It is a question of building bridges throughout the territory.

There are different keys that facilitate the construction of this network that begin by identifying the affinities that the entities have, as well as the recognition of their characteristics and competences. The Coordinating Committee aims to become a space for meeting and exchange by organising meetings or attending events that help to disseminate this valuable work done by the foundations and by publicising it through all the channels available to it.


Jornada "Idees & Compromís Social

Fundació SER.GI i Cambra de Comerç
11 de desembre de 2019
La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, Girona


Roda de Premsa
"Les fundacions a Catalunya. Un sector econòmic"

2 de desembre de 2019
CCF (Barcelona)

Trobada de fundacions de Tarragona i les Terres de l'Ebre

“Experiències de mecenatge i captació de fons”
30 d’octubre de 2019
El Seminari, Tarragona


Taula Rodona: Per què i com em relaciono amb els grups d'interès

“El cas del sector fundacional”
15 de novembre de 2019
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Barcelona


Compliance de Fundacions

Bufet Uría Menéndez
23 de maig de 2019
Barcelona


Fundaciones. Caminando hacia prácticas de buen gobierno
sostenibles. Análisis de una década de transparencia

“La experiencia de las fundaciones de Cataluña”
Bufet Pérez Llorca
10 d’abril de 2019
Barcelona