Nou Apunt OdF! ‘Els ajuts i donacions al medi ambient de les fundacions europees’

21/07/2023

Publiquem un nou Apunt de  lObservatori de Fundacions de la CCF, dins la sèrie de lliuraments periòdics que us facilitem amb dades del sector amb els quals volem proporcionar un marc de referència per a la gestió i el dia a dia de les fundacions.

Sota el títol ‘Els ajuts i donacions al medi ambient de les fundacions europees’, aquest nou apunt es focalitza en els imports dels fons destinats a iniciatives de sostenibilitat mediambiental per part de 126 fundacions europees l’any 2021. Aquests resultats provenen de l’informe Environmental Funding by European Foundations, realitzat per Philea, associació filantròpica de caràcter internacional integrada per diverses fundacions i entitats no lucratives europees.

Com es pot apreciar, les àrees prioritàries a l’hora de destinar fons i ajuts per part de les fundacions que han participat a l’estudi, són: en primer lloc, el clima i l’atmosfera (amb 393 M€); en segon, la biodiversitat (258 M€) i, en tercer, l’energia (231 M€). Cal destacar que la suma dels imports d’aquestes tres categories (882 M€) supera amb escreix la suma de la resta de les deu categories (676 M€) amb unes assignacions d’ajuts i donacions més minses.

* Els Apunts de l’Observatori de Fundacions (OdF) es van crear  amb el propòsit d’establir un canal de connexió i de distribució de dades en format de butlletí que visibilitzi la producció de dades de l’OdF com a plataforma de recerca i pensament sobre el món fundacional.