Acord de col·laboració amb l’Asociación Española de Fundraising en benefici del sector fundacional

08/02/2023

El passat 2 de febrer vam signar un conveni de col·laboració amb l’Asociación Española de Fundraising (AEFr) amb l’objectiu d’establir projectes de cooperació en benefici de les fundacions i de la societat en general.

Ambdues organitzacions tenim interessos comuns, com ara la millora del marc normatiu aplicable a les fundacions, el foment de la visibilitat i el reconeixement de les entitats no lucratives per part la societat. D’altra banda, treballem per la millora dels serveis i les activitats que duem a terme en benefici de les respectives entitats associades.

En el context d’aquest l’acord, l’AEFr i la CCF ens comprometem a col·laborarar en l’elaboració de propostes davant dels governs o les administracions públiques de qualsevol àmbit en les matèries d’interès comú amb l’objectiu de traslladar-los de manera unívoca els interessos i les necessitats del sector fundacional.

D’altra banda, les dues entitats compartim l’interès i la la voluntat d’establir altres projectes de col·laboració en àrees com la formació per a la professionalització de la captació de fons a tot l’Estat.

Des de la CCF creiem que aquest tipus d’aliances són una gran notícia en tant que obren la porta a crear sinergies i generar oportunitats en favor de totes les fundacions associades.

Compartim una foto del moment en què Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions, i Glòria Oliver, presidenta de l’Asociación Española de Fundraising, formalitzen l’acord a la seu de la Fundació Pasqual Maragall.