Comissió de Salut

Objectius de la Comissió:

La Comissió de Fundacions de Salut de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) es constitueix formalment el 17 de juny de 2019.

El seus objectius són:

  • Donar visibilitat a les fundacions de salut com agents prestadors de serveis d’interès general a les persones.
  • Incidir en aquelles disposicions legislatives o matèries que afectin directament a les fundacions de salut en tant que interlocutor de referència.
  • Donar visibilitat a la pròpia Comissió davant la societat tot fent conèixer, a través dels mitjans de comunicació, les seves opinions, suggeriments i propostes respecte a la realitat de les fundacions de salut i el seu rol preponderant en l’àmbit de la salut al nostre país.

Reglament de la Comissió de Cultura

Membres de la Comissió