Comissió de Salut

Objectius de la Comissió:

La Comissió de Fundacions de Salut de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) es constitueix formalment el 17 de juny de 2019.

  • Donar visibilitat a les fundacions de salut com agents prestadors de serveis d’interès general a les persones.
  • Incidir en aquelles disposicions legislatives o matèries que afectin directament a les fundacions de salut en tant que interlocutor de referència.
  • Donar visibilitat a la pròpia Comissió davant la societat tot fent conèixer, a través dels mitjans de comunicació, les seves opinions, suggeriments i propostes respecte a la realitat de les fundacions de salut i el seu rol preponderant en l’àmbit de la salut al nostre país.

Reglament de la Comissió de Cultura

Les fundacions de salut, peça clau de la sanitat catalana

Membres de la Comissió