Eugènia Bieto: “Fundacions de salut: pilars vitals de la sanitat catalana”

Eugènia Bieto
Presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions
16/10/2023

La importància de la salut com a un dels pilars de la societat del benestar és evident. No ho és tant, però, la sostenibilitat del sistema de salut i els recursos necessaris per garantir que sigui accessible i eficient a llarg termini. Fa anys que es planteja aquest debat a Europa, amb un sistema sanitari qüestionat a causa de l’envelliment de la població, l’augment de les malalties cròniques, els costos de la tecnologia, la manca de personal, les crisis sanitàries o la pressió econòmica.

La realitat esmentada no és aliena al sistema sanitari català, model d’èxit on les fundacions de salut tenen, i han de seguir tenint, un paper essencial a l’hora de garantir una atenció sanitària de qualitat que cobreixi les necessitats de tot el territori.

Però, fins a quin punt en són conscients l’Administració pública, les institucions i el conjunt de la societat? Seria viable la sanitat pública sense els serveis i els recursos de les fundacions? Hi ha xifres prou significatives que poden donar-hi resposta: les 45 fundacions hospitalàries catalanes aporten entre el 19% i el 33’8% del recursos del sistema sanitari a Catalunya, i fins a 7 comarques catalanes quedarien desproveïdes d’hospital de referència sense les fundacions. D’altra banda, en els propers 40 anys s’estima que el nombre de visites a l’atenció primària i d’hospitalitzacions augmenti al voltant d’un 50%, i que la despesa farmacèutica creixi un 60%.

Aquestes dades fan palès fins a quin punt és i serà determinant el sector fundacional dins l’àmbit de la salut. A més, des d’una vessant més qualitativa, cal apuntar tres grans actius d’aquestes fundacions: d’una banda, presten un servei públic d’interès general i són un agent de cohesió territorial clau per assegurar l’accés a la sanitat de tota la població. Representen un model de col·laboració públic-privada exemplar, aportant recursos addicionals i capacitat de recerca i innovació que contribueixen a abordar necessitats específiques de la societat. I són el vehicle a través del qual participa la societat civil que vol contribuir a millorar la salut i el benestar de la comunitat de forma desinteressada.

En aquest context, des de la CCF reivindiquem la necessitat de reconèixer, preservar i potenciar les fundacions com a part essencial d’un sistema de salut i social, i com una fórmula jurídica i d’organització capaç de donar resposta eficient i de qualitat a les necessitats presents i futures de les persones, el territori i la societat en el seu conjunt.