Sessió d’intercanvi de BBPP: “La protecció de dades de caràcter personal a les fundacions universitàries”

El 17 d’abril de 2023 es va celebrar la primera sessió d’intercanvi de BBPP organitzada per la Comissió de Fundacions Universitàries.

Estructura de la sessió:

  •  Ponent expert: Josep Matas, advocat del despatx Legalment.
    • Experiències dels responsables de protecció de dades de les fundacions associades
    • Moderació: Helena Solano, àrea jurídica de la CCF.

Es van conectar 39 persones